Jungmann op tv over schuldvlucht

Het aantal mensen dat onvindbaar is voor schuldeisers, is het afgelopen jaar opnieuw sterk gestegen, zo blijkt uit een reportage van 11 november 2014 van het NCRV-programma Altijd Wat. Steeds meer mensen kampen dan ook met steeds grotere schulden, terwijl steeds minder schuldenaren terecht komen in een schuldsaneringsprogramma. Nadja Jungmann, lector Schulden en Incasso aan de Hogeschool Utrecht, onderzocht de oorzaken van deze afname. Uit haar onderzoek blijkt dat het gedrag van de schuldenaars zelf het grootste obstakel is. “Diepe financiële problemen hebben grote consequenties voor gedrag. Mensen krijgen veel meer een korte-termijnhorizon, gaan leven met de dag en maken dus onverstandige keuzes in hun financiën.” Ze pleit ervoor om de situatie van mensen eerst te stabiliseren en te voorkomen dat ze meer schulden maken. Dat kan ervoor zorgen dat ze in een later stadium wel in een schuldsaneringstraject terecht kunnen.