Help, hoeveel budget moet ik voor volgend jaar reserveren?

Het lectoraat Proces Innovatie & Informatiesystemen van Hogeschool Utrecht wil vanuit kennis en onderzoek organisaties graag helpen met problemen die men in de dagelijkse praktijk tegenkomt op het gebied van proces management en informatiemanagement.

Onderzoek Capaciteit Functioneel Beheer

Eén van de uitdagingen op het gebied van informatiemanagement waarvoor organisaties zich gesteld zien, is het bepalen van de benodigde hoeveelheid personeel voor de afdeling informatiemanagement.

HU-studenten (minor Business Information Management) ontwikkelen een model om te bepalen wat in een organisatie de benodigde capaciteit (in fte) is voor funtioneel beheer/business informatiemanagement. De HU werkt in deze opdracht samen met The Lifecycle Company (TLC) en de ASL BiSL Foundation.

Om dit model te valideren en door te ontwikkelen zijn gegevens vanuit de praktijk nodig. De studenten hebben een online vragenlijst opgesteld om gegevens in te winnen. De vragenlijst bevat een aantal gestructureerde vragen met een aantal kengetallen en kenmerken, welke volgens hen bepalend zijn voor het aantal fte's. Het invullen van deze vragenlijst kost niet veel tijd.

Draag uw steentje bij aan de ontwikkeling van kennis en vul deze online vragenlijst voor uw organisatie in! Dit kan tot en met 26 januari 2018.

 

Bent u zelf niet in staat deze vragenlijst in te vullen, stuur deze uitnodiging dan door naar de geschikte persoon in uw organisatie.

 

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Dr. Ing. Benny M.E. de Waal
Hogeschool Utrecht

Frank van Outvorst
The Lifecycle Company