Werkwijze

De volgende uitgangspunten vormen de basis van de activiteiten die uitgevoerd zullen worden:

Interactie tussen onderwijs en opdrachtgevende organisaties

Kennisontwikkeling en kennisuitwisseling van studenten, docenten en medewerkers van deelnemende organisaties staat centraal. Elkaar vragen durven te stellen en openstaan voor projecten waarin samenwerking centraal staat tussen onderwijs en praktijk (incidenteel of structureel) is samen met een actieve enthousiaste houding een belangrijke voorwaarde voor deelnemers.  

Learning by doing

Hoewel de beginfase en de congressen ook in het teken staan van het creëren van een sterke theoretische basis, heeft ‘learning by doing’ een belangrijke positie in dit programma. Door teams te vormen van opdrachtgever + kennispartner + student / docent kunnen interessante studies (kort- of langdurig) uitgevoerd worden waarbij alle partijen tot nieuwe inzichten kunnen komen. Deze ervaringen bij organisaties worden vervolgens weer gedeeld met andere deelnemers, waardoor een steeds grotere basis van kennis en ervaring ontstaat binnen de groep. 

Continu groepsproces voor hoogwaardige discussies en duurzame relaties

Van alle organisaties die besluiten deel te nemen wordt gevraagd steeds dezelfde medewerkers te sturen naar de bijeenkomsten. Dit dient te gebeuren om zorg te dragen voor een zo goed mogelijk groepsproces. We hopen duurzame samenwerkingsrelaties te bewerkstelligen door met een goede regelmaat de deelnemers met elkaar in contact te brengen in een kleinschalige omgeving, waardoor niet steeds van voren af aan begonnen wordt, maar op een steeds hoger en ver gevorderder niveau met elkaar kennis en ervaringen te kunnen delen. We hopen dat alle deelnemers elkaar na twee jaar nog steeds blijven opzoeken om van elkaar te leren.