Thema's

De volgende onderwerpen staan in het programma van Op weg naar de goede vraag centraal:

Aanbestedingsvormen

Hoe bepaal je als opdrachtgever de juiste bouworganisatie- en aanbestedingsvorm voor jou project? Deelnemers leren te analyseren op projectniveau, organisatieniveau en voor externe context welke bouworganisatievorm en aanbestedingsvorm het beste past bij een (nieuw) project.  

Vraagspecificaties

Welk type vraagspecificatie past het beste bij de gekozen organisatievorm en hoe stel je een goede vraagspecificatie op? Zowel voor meer traditionele als voor functionele vraagspecificaties wordt de deelnemers bijgebracht hoe je de goede vragen aan de markt kan stellen om tot een zo goed mogelijk resultaat te komen.   

Contracteren

Bij dit onderwerp wordt met name ingegaan hoe je in een contract zo goed mogelijk kan inbedden op welke manier de opdrachtgever en opdrachtnemer met elkaar omgaan bij conflicten en onvoorziene situaties. Met name bij geïntegreerde contracten waarin de  opdrachtgever en opdrachtnemer op lange termijn een verbinding aangaan is het belangrijk om goede afspraken te maken op welke manier beide partijen proberen vervelende (juridische) situaties uit de weg te gaan.  

Organisatorische verandering

Om als organisatie op de juiste manier ingericht te zijn om deze nieuwe manier van het selecteren en uitvoeren van de bouworganisatie- en aanbestedingsvorm te kunnen uitvoeren, zal er het één en ander veranderd moeten worden in de eigen organisatie. In dit project kunnen de deelnemers deze uitdagingen inbrengen en wordt door experts en mede-deelnemers meegedacht hoe de omslag goed georganiseerd kan worden.