Kenniscentrum Technologie en Innovatie blikt terug en vooruit

Winnaar van de Duurzaamheidsprijs Utrecht2040, de start van het internationale project ESSENCE en het Centre of Expertise Smart Sustainable Cities: enkele hoogtepunten uit 2014 voor het Kenniscentrum Technologie & Innovatie. Directeur Nadia Verdeyen vertelt over de resultaten én kijkt vooruit naar wat 2015 in petto heeft.

NadiaVerdeyenTalentontwikkeling

Nadia Verdeyen: “Onze focus ligt onder meer op talentontwikkeling. Drie van onze medewerkers zijn het afgelopen jaar gepromoveerd. Dat is wel een feestje waard, want het is externe erkenning voor hun werk en een kwaliteitsstempel voor ons onderzoek.” Kees Geevers, hogeschooldocent en onderzoeker bij het Lectoraat Vernieuwend Vastgoedbeheer, onderzocht ‘stedenbouwkundige cultuurhistorische waarden van industrieel erfgoed’. 

Hogeschoolhoofddocent en onderzoeker bij het Lectoraat Microsysteemtechnologie Leo van Moergestel promoveerde op de toepassing van ‘agenttechnologie’ in productie en productondersteuning. Daarmee is het mogelijk om kleine technische producten, zoals internetradio’s, tegen een lage kostprijs te produceren. 

En naar aanleiding van de promotie van Martijn Zoet (hogeschooldocent en onderzoeker bij het Lectoraat Extended Enterprises) vond in mei een minisymposium plaats over Business Rules Management (BRM). Bedrijfsregels veranderen in hoog tempo onder invloed van snel veranderende klantenwensen, wetgeving en strategieën. Daarnaast is er de eis aan bedrijven om transparant te werken. Bedrijven hebben daardoor een gestructureerde methode (BRM) nodig om de bedrijfsregels aan de steeds veranderende eisen te laten voldoen. Dit was onderwerp van Zoets promotieonderzoek.

Het nieuwe promotievoorstel van ergonoom Daniëlle Vossebeld is net geaccepteerd. Nadia Verdeyen licht toe: “Het gaat over hoe ontwerpers en fabrikanten (medische) hulpmiddelen kunnen ontwikkelen voor verpleegkundigen, die aansluiten op de behoeften van die verpleegkundigen. Het hele ontwerp- en realisatietraject zou met hen gecheckt moeten worden, maar dat gebeurt nu vaak niet. Daardoor moeten ze hun werk om een nieuwe vinding heen organiseren, in plaats van dat die rekening houdt met hun wensen. Vanuit het kenniscentrum ontwikkelen wij producten en diensten daarom altijd samen met de gebruikers.”

Duurzaamheidsprijs

In december 2014 wonnen studenten van de Faculteit Natuur & Techniek met het project One-stop-shop de Utrechtse Duurzaamheidsprijs van Netwerk Utrecht 2040. Een mooie opsteker. Want door de Duurzaamheidsprijs trekt dit project de aandacht van meer bedrijven, vertelt Nadia Verdeyen. Studenten werken samen met bedrijven aan een nieuwe manier om bestaande woningen te renoveren, met als doel Nul op de meter. De renovatiekosten worden betaald uit het bedrag dat eerder naar de energierekening ging. Verdeyen: “In dit project herken je onze werkwijze: systemisch, crosssectoraal en interdisciplinair, zowel voor studenten als voor bedrijven.”  

Vernieuwend onderwijs

Op initiatief van Anton Franken (lid College van Bestuur, Hogeschool Utrecht) heeft Hogeschool Utrecht een bijdrage geleverd aan de agendavorming over energie. Begin april organiseerde het kenniscentrum samen met de Topsector Energie voor hogescholen, hun Centres of Expertise en de Topsector Energie de bijeenkomst ‘Toekomstgerichte onderzoekagenda Energie in het HBO’. Dit leverde een constructieve dialoog op met een eerste aanzet tot een gezamenlijke onderzoeksagenda.

Het streven naar talentontwikkeling en vernieuwend onderwijs zie je ook goed terug in het ESSENCE-project, waaraan het Centre of Expertise Smart Sustainable Cities deelneemt namens de HU. ESSENCE staat voor European Sustainable Solutions for Existing and New City Environments. Het is een internationaal project met Europese partners. Het doel ervan is vernieuwend onderwijs te ontwikkelen waarmee de professionals van de toekomst kunnen bijdragen aan de realisatie van de duurzame stad. Een van de hoofdlijnen is de ontwikkeling van een internationaal, interdisciplinair lesprogramma.

Verbinding met de buitenwereld

De lectoren van het Kenniscentrum Technologie & Innovatie werken aan de nieuwe onderzoeksprogrammering: “We willen in het najaar de nieuwe onderzoeksprogrammering en focus spiegelen aan de buitenwereld, aan onze externe stakeholders,” zegt Nadia Verdeyen. De nieuwe onderzoeksprogrammering krijgt meer een eigen gezicht en moet voor de lange termijn richtinggevend zijn voor het kenniscentrum: “Wat daar in ieder geval bij hoort is talentontwikkeling, systematisch en crosssectoraal werken. En de regio blijft belangrijk als ankerpunt. Inhoudelijk ligt de focus op energieneutraal, en gezond leven in stedelijke gebieden.”

Een voorbeeld dat heel goed past in de nieuwe onderzoeksprogrammering, is het meerjarenprogramma voor Compacte Conversie en Opslag van thermische energie. Het Centre of Expertise maakt daarvoor deel uit van een groot consortium, met onder andere TNO, de Technische Universiteit Delft, de Universiteit Twente, de Hanzehogeschool en bedrijven als DOW, Oxycom Fresh Air B.V. en BJW wonen. Het consortium ontwikkelt een systeem om de overvloed aan zonnewarmte in de zomer compact op te slaan. Die energie kan dan in de winter ingezet worden voor duurzame verwarming. Belangrijk aandachtspunt is de integratie van het systeem in een woning of woonwijk.

Een ander voorbeeld dat goed aansluit op de nieuwe onderzoeksprogrammering, is het POKO-project (Participatief Ontwerpen voor Kinder Oncologie) dat een tweede fase ingaat. De eerste fase van POKO werd in juni 2014 afgesloten met een symposium. Het doel van POKO is om producten te maken die ernstig zieke kinderen stimuleren om meer te bewegen en gezonder te eten en drinken. Studenten en onderzoekers werkten daaraan samen met kinderen, hun ouders, zorgverleners en ontwerpers. Inmiddels is fase 2 gestart en worden enkele veelbelovende producten verder ontwikkeld.

Centre of Expertise Smart Sustainable Cities

In mei 2014 markeerde de internationale kennisconferentie Smart Sustainable Innovations; the Global Perspective de start van het Centre of Expertise Smart Sustainable Cities. Het  Centre is een publiekprivate samenwerking met innovatieve bedrijven. Het heeft thematisch een flinke overlap met het Kenniscentrum Technologie & Innovatie, legt Nadia Verdeyen uit. Bij het Centre of Expertise geeft sustainability, duurzaamheid, richting, én heeft het bedrijfsleven zeggenschap over de programmering. Het Centre ligt volgens Verdeyen op koers, hoewel de doorontwikkeling van de organisatie wat langzamer gaat dan verwacht. Icoonproject is Utrecht Connected: nul op de meter, met als doelstelling om in 2020 in de regio Utrecht 50.000 woningen zo gerenoveerd te hebben dat het energieverbruik nul is.

Kennisconferentie

Dit jaar organiseren het kenniscentrum en het Centre of Expertise Smart Sustainable Cities opnieuw een kennisconferentie: ‘Samen werken aan Smart Sustainable Cities: het Utrechtse model’. Belangrijk punt van aandacht is volgens Nadia Verdeyen onderwijsvernieuwing, dat als een rode draad door het programma loopt. De conferentie laat zien hoe onderwijs, onderzoek en bedrijven in Utrecht samenwerken aan het oplossen van de uitdagingen van de veranderende stedelijke omgeving. Alle professionals uit de regio en daarbuiten met belangstelling voor innovatieve stedelijke ontwikkeling, worden van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de kennisconferentie op vrijdag 5 juni.