Activiteiten

De activiteiten die door de Hogeschool Utrecht worden georganiseerd voor dit programma kunnen ingedeeld worden in drie categorieën:

Individuele trajecten

Hierbij wordt een (incidenteel of structureel) project georganiseerd tussen een deelnemende opdrachtgever (waterschap, woningcorporatie of zorginstelling), een docent, één of meerdere studenten en eventueel een kennispartner. Deze projecten kunnen allerlei vormen hebben: van een gastcollege, tot stage- of afstudeeropdracht tot project waarbij studentgroepen een casus onderzoeken / vraagspecificatie opstellen / projectplan schrijven etc.  

Kleinschalige bijeenkomsten met een thema

In de theoriefase (september 2011 – februari 2012) vinden 4 masterclasses plaats: 2 over bouworganisatievormen en aanbestedingsvormen, 1 over vraagspecificaties en 1 over contractvormen. Al deze masterclasses worden gegeven door externe experts (CROW, kennispartners, ZZP adviseurs) en hebben als doel om alle deelnemers die vanaf het begin af aan betrokken zijn te voorzien van een sterke basis aan kennis.  

In de praktijkfase vinden ook kleinschalige bijeenkomsten plaats waarbij de deelnemers geïnspireerd worden door de ervaringen van elkaar en waarin ze hun projecten en uitdagingen (op project- en organisatieniveau) kunnen voorleggen aan elkaar. Het doel van deze kleine bijeenkomsten is van elkaar te leren en elkaar te helpen tot goede oplossingen te komen. 

2 congressen

Op dinsdag 27 maart 2012 en in het voorjaar van 2013 zullen twee congressen georganiseerd worden waar door middel van presentaties en workshops ook andere organisaties kunnen leren van de ervaringen van de deelnemers. Deelname aan deze congressen staat open voor iedereen en is gratis.