Presentaties Nico de Vos

Presentaties 2017

Vos, N. de (2017).  Wat heet Creatieve Therapie? Een onderliggende filosofie van lichamelijke verbondenheid. Presentatie tijdens studentenconferentie, Bachelor Creatieve therapie, Hogeschool Utrecht, Amersfoort, 27-06-17.

Vos, N. de (2017). Participatie en stedelijke ontwikkeling. Impact van sport, kunst en gemeenschappen. Openbare les/lectorale rede, Utrecht, 08-06-17.

Vos, N. de (2017). Positionering en profilering in en met het werkveld. Afstemming tussen themateam en opleidingsteams. Korte inleiding en workshop tijdens studiemiddag, Instituut voor Ecologische Pedagogiek, 30-05-17. 

Vos, N. de, & Linde, R. van der (2017). Pedagogiek en kunst. Verzorgen van werkplaatsdag Filosofie 6: Filosofische esthetica / filosofie van kunst & cultuur, Masteropleiding Pedagogiek, Instituut voor Ecologische Pedagogiek, Hogeschool Utrecht, Amersfoort, 10-05-16.

Vos, N. de, &  Nierop, B. van (2017). Trainerskracht, maatschappelijke impact van sport bij risicojongeren en vluchtelingen. Workshop tijdens ‘… En doen! Bildungsmethoden voor leraren’, Landelijke bildungsconferentie voor lerarenopleiders, ISVW, Leusden, 01-04-17.

Vos, N. de, & Linde, R. van der (2017). Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet …. Presentaties (3x) tijdens Inspiratiedag(en), Bachelor Social Work, propedeuse. Amersfoort/Utrecht, 21, 23 en 24-03-17.

Vos, N. de, & Linde, R. van der (2017). Tegen de methode? Verzorgen van werkplaatsdag Filosofie 5: Wetenschapsfilosofie, Masteropleiding Pedagogiek, Instituut voor Ecologische Pedagogiek, Hogeschool Utrecht, Amersfoort, 15-03-16.

Vos, N. de (2017). IEP: Positionering & profilering in en met het werkveld. Adviezen van het themateam. Presentatie en workshop, Beroepenveldcommissie Instituut voor Ecologische Pedagogiek, Amersfoort, 14-03-17

Vos, N. de (2017). Geen andere optie dan te delen. Een filosofisch perspectief op veranderen in de pedagogiek. Lezing/presentatie voor specialisatieprofielbijeenkomst, Masteropleiding Pedagogiek, Instituut voor Ecologische Pedagogiek, Hogeschool Utrecht, Amersfoort, 08-03-17.

Vos, N. de (2017). Transformatie agenda Kunst en cultuur met zorg en welzijn, Korte pitch vanuit de HU tijdens lanceringsbijeenkomst, Hogeschool voor de Kunsten, Utrecht, 20-01-17.

Vos, N. de, & Linde, R. van der (2017). Naar opvoeden als toegepaste ecologische ethiek? Verzorgen van werkplaatsdag Filosofie 4: Ecologische ethiek, Masteropleiding Pedagogiek, Instituut voor Ecologische Pedagogiek, Hogeschool Utrecht, Amersfoort, 11-01-17.

Vos, N. de (2017). Voorbij Bildung, naar brede ontwikkeling. Denken over gelijke kansen voor kinderen in het onderwijs. Presentatie/‘talk’ tijdens studiedag ‘Kansen voor kinderen’, Instituut Theo Thijssen, Hogeschool Utrecht, Utrecht, 11-01-17.

Presentaties 2016

Vos, N. de, & Linde, R. van der (2016). Beroepsethiek in de pedagogiek? Over drie klassieke ethische theorieën en de zorgethiek. Verzorgen van werkplaatsdag Filosofie 3: Ethiek in woord en daad. Masteropleiding Pedagogiek, Instituut voor Ecologische Pedagogiek, Hogeschool Utrecht, Amersfoort, 07-12-16.

Vos, N. de (2016). Positionering IEP. Inleidende presentatie en actieve werkvorm programmaonderdeel Beroepenveldcommissie Instituut voor Ecologische Pedagogiek (IEP), Hogeschool Utrecht, Amersfoort, 08-11-16. 

Mreijen, H., Pieters, B., Nauta, E. & Vos, N. de (2016). Auditdag Accreditatie Creatieve Therapie, Gespreksronde Management, Hogeschool Utrecht, Amersfoort, 02-11-16.

Vos, N. de (2016). Slim Samenwerken & Vrij spelen. Inleidende presentatie en aansluitende workshop tijdens Bijeenkomst Onderwijs en Onderzoek FMR, Utrecht, 25-10-16.

Vos, N. de, & Linde, R. van der (2016). Over nut en nadeel van de levenskunst voor de pedagogiek. Verzorgen van werkplaatsdag Filosofie 2: Levenskunstethiek, Masteropleiding Pedagogiek, Instituut voor Ecologische Pedagogiek, Hogeschool Utrecht, Amersfoort, 28-09-16.

Vos, N. de, & Linde, R. van der (2016). Een zoektocht naar persoonlijke en professionele identiteit als pedagoog. Verzorgen van werkplaatsdag Filosofie 1: Filosofische antropologie, Masteropleiding Pedagogiek, Instituut voor Ecologische Pedagogiek, Hogeschool Utrecht, Amersfoort, 21-09-16.

Vos, N. de (2016). Sport Toekomstverkenning. Workshop 2: perspectieven op sport (RIVM en SCP, in opdracht van Min. VWS). Pitch-presentatie namens tafel ‘Sport en Participatie’ (Perspectief: ‘Door Vriendschap Verenigd’), Utrecht, 01-09-16.

Vos, N. de (2016). In gesprek met Hans Mommaas (directeur Planbureau voor de Leefomgeving). Deelname aan keynote sessie Jaaropening Hogeschool Utrecht, Hogeschool Utrecht, Tivoli Utrecht, 25-08-16.

Vos, N. de (2016). Dutch Educational Research Association (DERA). Mastersymposium Pedagogiek vanuit Ecologisch Perspectief. Discussiant bij de afstudeerpresentaties van masterstudenten pedagogiek, Utrecht, 02-07-16.

Vos, N. de (2016). Actuele filosofie van kunst en cultuur, reeks van zeven gastcolleges, Master Kunsteducatie, ArtEZ hogeschool voor de kunsten, Zwolle, februari t/m juni 2016.

Vos, N. de (2016). Resonanties van Creatieve Therapie. Een onderliggende filosofie van lichamelijke verbondenheid in beweging. Lezing tijdens symposium ‘Resonanties’ van de opleiding Creatieve Therapie, Instituut voor Social Work, Hogeschool Utrecht, Amersfoort, 17-06-16.

Vos, N. de (2016). Programmaonderdeel Onderwijsinnovatie. Workshopleider tijdens een tweedaagse van het managementteam Instituut voor Social Work, Doorn, 27-05-16.

Nico de Vos: Alles wat beweegt verandert. Een filosofisch perspectief op veranderen. Lezing/presentatie voor een specialisatiebijeenkomst, Masteropleiding Pedagogiek, Instituut voor Ecologische Pedagogiek, Hogeschool Utrecht, Amersfoort, 11-05-16.

Vos, N. de, & Linde, R. van der (2016). Pedagogiek en kunst. Verzorgen van werkplaatsdag Filosofie 6: Filosofische esthetica / filosofie van kunst & cultuur, Masteropleiding Pedagogiek, Instituut voor Ecologische Pedagogiek, Hogeschool Utrecht, Amersfoort, 11-05-16.

Vos, N. de (2016). Werktafel domein ‘sociaal’. Discussie over thema, speerpunten en samenwerking. Workshopleiding tijdens startbijeenkomst Utrechtse Kennisalliantie ‘Healthy Urban Living Futures’. Gemeente Utrecht, Provincie Utrecht, Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht, Utrecht, 20-04-16. 

Vos, N. de (2016). Kwaliteit van samenleven in de stedelijke omgeving: inventarisatie van inhoudelijke thema’s voor het Sociaal Work-onderwijs. Workshopleider tijdens Werkconferentie Onderwijsinnovatie Instituut voor Social Work, Utrecht, 08-04-16.

Vos, N. de, & Loeffen, T. (2016). Accentkwalificaties Creatief cultureel sociaal werk. Korte presentatie van projectleider & vertegenwoordiger in kwartiermakersoverleg over de huidige stand van zaken van het deelproject Accent creatief cultureel sociaal werk bij de onderwijsinnovatie sociaal werk, tijdens de extra bijeenkomst onderwijsinnovatie Instituut voor Social Work,  Hogeschool Utrecht, Amersfoort, 08-04-16.

Vos, N. de, & Linde, R. van der (2016). Tegen de methode? Verzorgen van werkplaatsdag Filosofie 5: Wetenschapsfilosofie, Masteropleiding Pedagogiek, Instituut voor Ecologische Pedagogiek, Hogeschool Utrecht, Amersfoort, 30-03-16.

Vos, N. de (2016). Missie en visie accent Creatief cultureel sociaal werk. Korte presentatie als projectleider over de huidige  stand van zaken van het deelproject Accent creatief cultureel sociaal werk bij de onderwijsinnovatie sociaal werk, tijdens de tweede werkconferentie onderwijsinnovatie Instituut voor Social Work,  Hogeschool Utrecht, Amersfoort, 28-01-16.

Vos, N. de (2016). Missie en visie accent Creatief cultureel sociaal werk. Korte presentatie als projectleider over de huidige  stand van zaken van het deelproject Accent creatief cultureel sociaal werk bij de onderwijsinnovatie sociaal werk, tijdens de voorbereidende bijeenkomst voor de tweede werkconferentie onderwijsinnovatie Instituut voor Social Work, Hogeschool Utrecht, Utrecht, 27-01-16.

Vos, N. de, & Linde, R. van der (2016). Naar opvoeden als toegepaste ecologische ethiek? Verzorgen van werkplaatsdag Filosofie 4: Ecologische ethiek, Masteropleiding Pedagogiek, Instituut voor Ecologische Pedagogiek, Hogeschool Utrecht, Amersfoort, 13-01-16.

Linde, R. van der, & Vos, N. de (2016). Graphic Novel: de bedoeling van de pedagogiek. Workshop tijdens “Het geluk van de pedagogiek”. Feestelijk congres ter gelegenheid van 10 jaar Instituut voor Ecologische Pedagogiek, Hogeschool Utrecht, Amersfoort, 12-01-16.