Minor Business Information Management

In een steeds sneller veranderende maatschappij is het vermogen om effectief met een overload aan informatie om te gaan een belangrijke voorwaarde voor het succes van organisaties . Informatie management is de discipline die zich met dit vraagstuk bezighoudt. Niet vanuit een technisch perspectief, maar vanuit een bedrijfskundig perspectief. Hoe kan informatie en informatietechnologie (IT) het best tot nut voor de ‘business’ worden gebracht. Hoe kunnen processen worden verbeterd? Maar ook hoe kan de interactie met de klant worden verbeterd? Hoe kunnen we met IT  onze marktpropositie verbeteren? Dit vereist visie op de mogelijkheden van IT, maar vooral ook een visie op de business.


De minor Business & Information Management bereidt je voor op de rol van informatiemanager in grote en middelgrote organisaties. Deze functionaris is de opdrachtgever van de IT organisatie en verantwoordelijk voor de informatievoorziening in de organisatie. Hij ontwerpt  samen met de werkvloer begrijpelijke en duidelijke bedrijfsprocessen en stelt vast in hoeverre deze processen ondersteund kunnen worden met IT. De minor leert je de afstemming tussen business en IT te verbeteren, bedrijfsprocessen in kaart te brengen en je te adviseren over de inrichting van de  informatievoorziening. De minor is de perfecte opstap naar de Master of Informatics studie die de HU aan werkende professionals aanbiedt.

Voor meer informatie: info minor BIM 2012