Oproep deelname project ENGAGE

ENGAGE: Ouders betrekken bij de communicatieve redzaamheid van hun kind
Co-creatie gesprektool ENGAGE met ouders en logopedisten

Werk mee aan de ontwikkeling van een gesprekstool ENGAGE en verdien 10 punten voor het Kwaliteitsregister Paramedici.

Waarom dit onderzoek?

In de periode november 2016 tot en met juni 2017 ontwikkelt het lectoraat Logopedie van Hogeschool Utrecht een gesprektool ENGAGE. Logopedisten kunnen deze tool inzetten bij het bepalen van de hulpvraag en bij het opstellen en evalueren van een gepersonaliseerd participatiedoel samen met ouders van kinderen tussen 2 en 8 jaar met een specifieke of aspecifieke TOS. Om goed aan te sluiten bij de wensen en behoeften van ouders en logopedisten willen wij ENGAGE samen met u en ouders ontwikkelen.

Wat verwachten we van u en wat levert het u op?

In twee rondes wordt aan u en aan vier ouders van kinderen die u behandelt voor taalproblemen gevraagd om de tool uit te proberen. U voert in totaal vier gesprekken met ouders: met twee ouders in week 13-14 (tussen 27 maart en 7 april) en met twee andere ouders in week 23-24 (tussen 5 en 16 juni). Totaal duurt iedere afspraak 1 uur. Het eerste half uur is de afspraak alleen met u, het tweede half uur met u en de ouder.

U plant zelf de afspraken van een half uur met ouders in. Deze afspraken vinden bij voorkeur plaats naast de reguliere behandelingen, zodat het onderzoek niet ten koste gaat van de behandeltijd.

Voorafgaand aan iedere afspraak met een ouder heeft u een half uur de tijd om het gesprek voor te bereiden. In dit half uur neemt u de gebruikershandleiding van ENGAGE door. Tijdens deze voorbereiding wordt u gestimuleerd om hardop uw gedachten uit te spreken. Hiervan worden video-opnames gemaakt. Deze opnames worden gebruikt om de handleiding te verbeteren.
Vervolgens voert u een gesprek van een kwartier met de ouder over de hulpvraag van het kind met taalproblemen en formuleert u samen met de ouder een passend doel gericht op het verbeteren van de communicatieve redzaamheid. Van dit gesprek wordt een video-opname gemaakt. De camera wordt hierbij zo geplaatst dat de ouder niet herkenbaar in beeld is. De opnames worden gebruikt om knelpunten tijdens het gebruik van de gesprekstool te inventariseren.
Na afloop van de het gesprek vult u een korte schriftelijke vragenlijst in waarin u de gesprektool beoordeelt. De antwoorden op deze vragenlijsten worden gebruikt om de gesprekstool te verbeteren. Het invullen van deze vragenlijst duurt ongeveer een kwartier.
De ouder beantwoordt na afloop van het gesprek mondeling een aantal vragen over zijn of haar ervaringen met het gebruik van de gesprekstool. Van dit gesprek worden aantekeningen en een audio- opname gemaakt. De audio-opname is bedoeld om te controleren of de antwoorden correct en volledig zijn genoteerd. Bovendien vult de ouder een schriftelijke evaluatievragenlijst in. Dit duurt ongeveer een kwartier. De antwoorden worden gebruikt om de gesprekstool te verbeteren en om het project te evalueren.

Hoe meldt u zich aan?

U kunt meedoen door een berichtje te sturen aan ingrid.singer@hu.nl. U ontvangt dan de proefpersoneninformatiebrief waarmee u vier ouders kunt uitnodigen. Zou u willen proberen om één ouder van een meertalig opgroeiend kind te benaderen, één ouder van een kind met meervoudige problematiek (dus b.v. een Autisme Spectrum Stoornis of een verstandelijke beperking, naast de taalproblemen), en één ouder van wie  het kind door school is doorverwezen naar logopedie? Door ouders met verschillende achtergronden in dit onderzoek te betrekken  krijgen wij een zo goed mogelijk beeld van de bruikbaarheid van de gesprekstool. Wij vragen u om de plaats, data en tijden van de afspraken door te geven aan de onderzoekers van het lectoraat logopedie. Zij komen op het afgesproken tijdstip naar uw praktijk of instelling. In verband met reistijd voor de onderzoekers is het prettig als telkens twee gesprekken op hetzelfde dagdeel plaats kunnen vinden.

Nadat u de vier gesprekken heeft gevoerd en uw feedback heeft gegeven op de gesprekstool, ontvangt u 10 punten voor het kwaliteitsregister voor Paramedici (Participatie binnen een wetenschappelijk fundamenteel of toegepast onderzoek gerelateerd aan de beroepsgroep).

De resultaten van het onderzoek worden bekend gemaakt via de webpagina van het project ENGAGE.

Hoe zit het met de privacy?

Tijdens het onderzoek vult u een vragenlijst in. Ook worden video-opnames gemaakt van de voorbereiding van het gesprek met de ouder en van het gesprek met de ouder zelf. Op de video- opnames komt de ouder niet herkenbaar in beeld. De video-opnames worden alleen bekeken door onderzoekers van Hogeschool Utrecht met het doel de gesprekstool te verbeteren. Uw naam en de naam van de ouders die deelnemen zijn alleen bekend bij onderzoekers van het lectoraat logopedie. De verzamelde data worden na afloop van het onderzoek 15 jaar beveiligd bewaard.

Wanneer u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met ingrid.singer@hu.nl of 06 3876 3459.  

Projectmedewerkers

Drs. Ingrid Singer, Projectleider, junior onderzoeker en logopedist, Inge Klatte MSc, junior onderzoeker en logopedist, Dr. Ingrid Cnossen, senior onderzoeker en logopedist, Dr. Rob Zwitserlood, senior onderzoeker en logopedist, Prof. dr. Ellen Gerrits, lector logopedie en logopedist.

De uitvoering van dit onderzoek is in handen van onderzoekers van de het lectoraat Logopedie/ Participatie door Communicatie van Kenniscentrum Innovatie van de zorgverlening van Hogeschool Utrecht. Het onderzoek wordt gefinancierd door Fonds NutsOhra (FNO).

Logopedie: Participatie door Communicatie

Logopedie

Over het lectoraat