Evidence beest, wat een feest! (dit evenement is geweest)

22-03-2019

Op vrijdagmiddag 22 maart 2019 organiseert Hogeschool Utrecht het symposium ‘Evidence beest, wat een feest!’ Tijdens dit symposium presenteren docenten en onderzoekers van de opleiding Logopedie en het lectoraat Logopedie resultaten van hun onderzoek en gaan zij tijdens interactieve sessies met u in gesprek over wat leeft in het werkveld en de toepassing van resultaten in de praktijk. Het symposium is geaccrediteerd voor 3 punten voor het kwaliteitsregister Paramedici.

Praktische zaken

Tijd: 13.00 uur – 17.00 uur (inloop 12.30 uur)
Locatie: De Uithof, Utrecht (exacte locatie volgt)
Kosten: €25,-

Lunch is niet inbegrepen. Op de Uithof zijn verschillende lunchmogelijkheden, voor meer informatie klikt u hier.

Bereikbaarheid en parkeren

Voor de bereikbaarheid en parkeermogelijkheden verwijzen we u naar de Bereikbaarheid-HU-gebouwen.

Programma

12.30 – 13.00 uur inloop (in de grote hal van Heidelberglaan 15)

13.00 – 14.15 uur plenaire sessies (collegezaal 0.043, begane grond)

 • Opening HU Logopediesymposium door prof. dr. Ellen Gerrits
 • Plenaire sessie 1 SPEECH: De interpretatie van de Schaal voor Verstaanbaarheid in Context (ICS-NL) door ouders – Anniek van Doornik en Maaike Steggink
 • Plenaire sessie 2 Minimaal taalniveau personen met afasie voor SAQOL-39NL – Evelijn Raven
 • Plenaire sessie 3 To game or not to game? Digitale taaltherapie bij kinderen met TOS – prof. dr. Ellen Gerrits

14.15 – 15.15 uur poster- en materialenmarkt (achter in de grote hal van Heidelberglaan 15)

15.20 – 16.30 uur interactieve sessies

 • Interactieve sessie 1 Beïnvloedende factoren op Communicatieve Redzaamheid van kinderen – Ingrid Singer en Ingrid Wissenburg-Koek (HL15-5.070)
 • Interactieve sessie 2 CommuniCare: communiceren met personen met afasie – Maren van Rijssen en Marloes Veldkamp (HL15-5.078) (GEANNULEERD)
 • Interactieve sessie 3 ZINnig: Metalinguïstische behandelprogramma’s voor kinderen met TOS – Vera van Heugten, Inge Klatte en dr. Rob Zwitserlood (HL15-5.100)
 • Interactieve sessie 4 Verkenning samenwerking binnen de Gemeente Utrecht in preventieve (logopedische) activiteiten voor kinderen van 0-4 jaar – Tineke van Huizen  en Karin Verheij (HL15-5.086)

16.30 – 16.45 uur gezamenlijke afsluiting symposium

Inhoudelijke informatie

Plenaire sessies

SPEECH De interpretatie van de Schaal voor Verstaanbaarheid in Context (ICS-NL) door ouders
Anniek van Doornik en Maaike Steggink

Kinderen met spraakontwikkelingsstoornissen hebben moeite met verstaanbaar spreken en dit kan leiden tot frustratie en miscommunicatie. Traditionele articulatietests geven de logopedist informatie over de spraakontwikkelingsstoornis zelf, maar informatie over de mate waarin het kind er in het dagelijks leven door gehinderd wordt ontbreekt. Om deze reden is de Schaal voor Verstaanbaarheid in Context (ICS) ontwikkeld. Deze oudervragenlijst geeft een overzicht van de spraakverstaanbaarheid van een kind door verschillende personen, zoals vriendjes, familieleden en de leerkracht. Waar ouders aan denken wanneer zij deze vragenlijst invullen en welke factoren zij meenemen in hun verstaanbaarheidsoordeel is nog onbekend. In deze presentatie leggen wij uit hoe dat op dit moment onderzocht wordt, wat wij verwachten te vinden en wat voor gevolgen dit heeft voor spraakdiagnostiek.

Minimaal taalniveau personen met afasie voor SAQOL-39NL 
Evelijn Raven

Om de kwaliteit van leven van personen met een afasie (PMA) te kunnen meten is de Stroke Aphasia Quality of Life-scale (SAQOL-39NL) ontwikkeld. Deze vragenlijst is vertaald naar het Nederlands, en de betrouwbaarheid en validiteit zijn onderzocht.
De vraag welk niveau van taalbegrip een PMA nodig heeft om de SAQOL-39NL betrouwbaar in te kunnen vullen is nog niet beantwoord.
In een samenwerking tussen het werkveld en PMA, docenten en studenten van de HU is hier onderzoek naar gedaan. In deze presentatie hoort u het antwoord.

To Game or Not to game? Digitale taaltherapie bij kinderen met TOS
Prof. dr. Ellen Gerrits

Tablets vinden steeds meer toegang tot de logopedische therapie. Logopedisten merken op dat kinderen tabletgames aantrekkelijk vinden, maar vragen zich ook af of er voldoende interactie en communicatie uitgelokt kan worden tijdens taaltherapie met tablets. In het project DigiTaal is onderzoek gedaan naar de do’s and don’ts bij het werken met tabletgames. Ook is gekeken naar het effect van het werken met tabletgames op de passieve woordenschat van jonge kinderen met een taalontwikkelingsstoornis. In deze presentatie hoort u de resultaten van bovengenoemde deelprojecten van het project DigiTaal en wordt ingegaan op onderzoek naar effecten van gamen op de (taal)ontwikkeling van kinderen.

Poster- en materialenmarkt

Dit jaar hebben we voor het eerst een poster- en materialenmarkt met posters over de lopende projecten en materialen die voortgekomen zijn uit onze onderzoeksprojecten. Ilvi Blessenaar heeft bijvoorbeeld een poster over haar project SKeNT2 gericht op de rol van de logopedist bij tweedetaalverwervers. Verder zult u de volgende materialen vinden op de markt:

 • Gesprekstool ENGAGE
 • Nederlandse Benoem Test
 • Prototype van het programma Logoclicks
 • Vragenlijst SAQOL-39NL
 • Handboek TOS
 • Vragenlijst FOCUS-NL

Interactieve sessies

TO-ENGAGE - Factoren van invloed op de communicatieve redzaamheid van kinderen met TOS
Ingrid Singer en Ingrid Wissenburg

Een belangrijk doel van taaltherapie bij kinderen met TOS is het verbeteren van de communicatieve redzaamheid, zodat kinderen in een sociale context de ander beter begrijpen en zelf beter begrepen worden. Tijdens taaltherapie besteden logopedisten onder meer aandacht aan het verbeteren van de grammaticale vaardigheden of de woordenschat. Toch betekent vooruitgang in taalvaardigheid niet altijd dat een kind ook beter communiceert in het dagelijks leven. In deze workshop ontdekt u welke persoonlijke- en omgevingsfactoren de communicatieve redzaamheid van kinderen kunnen bevorderen of juist belemmeren, naast de taalvaardigheid van het kind. De kennis die u opdoet tijdens de workshop kunt u toepassen bij het vormgeven van (in)directe taaltherapie en interdisciplinaire samenwerking bij de zorg voor jonge kinderen met TOS.

CommuniCare - Communiceren met personen met afasie (GEANNULEERD)
Maren van Rijssen en Marloes Veldkamp

Communicatieproblemen als gevolg van afasie kunnen een enorme impact hebben op iemands leven. Mensen met afasie hebben een verhoogde kans op het ontvangen van onvoldoende of inadequate zorg, een verhoogde kans op een depressie en zelfs een hogere kans op vroegtijdig overlijden. Ook communicatie met naasten wordt (ernstig) bemoeilijkt door de afasie. Uit klinische ervaring blijkt dat het geven van communicatie-adviezen dikwijls niet voldoende is voor mensen om de communicatie te herstellen. CommuniCare wil de naasten van mensen meer betrekken bij de revalidatie en hen beter in staat stellen om te communiceren met hun afatische naaste. In deze sessie gaan we verkennen wat uw ervaringen hiermee zijn en vertalen we onderzoeksresultaten naar de dagelijkse praktijk.

ZINnig - Metalinguïstische behandelprogramma’s voor kinderen met TOS
Vera van Heugten, Inge Klatte en Rob Zwitserlood

De inzet van metalinguïstische therapieprogramma’s voor de behandeling van grammaticale problemen bij kinderen met TOS staat steeds meer in de belangstelling. De kern van deze benadering is dat taalregels expliciet worden aangeleerd. Eén van de doelen binnen het project ZINnig is het ontwikkelen van een metalinguïstisch behandelprogramma voor kinderen met TOS in de leeftijd van 7-10 jaar. In deze interactieve sessie delen we state-of-the-art kennis omtrent metalinguïstische vaardigheden bij kinderen met TOS . Daarnaast vragen we jullie om input voor het te ontwikkelen therapieprogramma voor kinderen met TOS in de leeftijd van 7-10 jaar.

Verkenning samenwerking binnen de Gemeente Utrecht in preventieve (logopedische) activiteiten voor kinderen van 0-4 jaar

Tineke van Huizen en Karin Verheij

In opdracht van de gemeente Utrecht heeft de opleiding Logopedie van de HU verkend welke mogelijkheden er zijn tot samenwerking. Op basis van deze verkenning is een aantal activiteiten door studenten in het studiejaar 2017-2018 als pilot uitgevoerd. Een belangrijk uitgangspunt voor een mogelijk vervolg is dat studenten alleen onder supervisie van een logopedist preventieve activiteiten uitvoeren. Graag delen wij onze verkenning met logopedisten uit het werkveld en wisselen wij ideeën voor een mogelijke samenwerking uit.

Aanmelden

Aanmelden voor dit symposium kan tot 20 maart 2019. Wij vragen u uw keuze voor de interactieve sessie door te geven. Er is een maximaal aantal deelnemers van 20 personen per interactieve sessie. Na aanmelding ontvangt u een bevestigingsmail met een link naar webshop waar u het bedrag van €25,- kunt betalen. Kosteloos annuleren kan binnen 14 dagen na aanmelding, daarna is annuleren niet mogelijk. Klik hier om aan te melden als externe.

Aanmelden voor studenten en docenten van Hogeschool Utrecht
Aanmelden student HU
Aanmelden docent HU

Heidelberglaan 7

Heidelberglaan 7
3584 CS Utrecht

Heidelberglaan 7

Locatie-informatie

Logopedie: Participatie door Communicatie

Logopedie

Over het lectoraat