Kenniscentrum Sociale Innovatie

Het Kenniscentrum Sociale Innovatie (KSI) heeft als doel een bijdrage te leveren aan een inclusieve, rechtvaardige en veilige samenleving waarbij de waarden van de democratische rechtsstaat centraal staan. Ons onderzoek richt zich op het handelen van professionals in het sociale domein en op (maatschappelijke) ontwikkelingen die dit handelen beïnvloeden, zoals de toenemende diversiteit in de samenleving, technologische ontwikkelingen en een veranderende rol van de overheid.

collageksi

Missiewaarden

Het KSI opereert vanuit drie centrale missiewaarden; inclusief, rechtvaardig en veilig. Deze waarden staan aan de basis van het ‘goed’ samenleven met elkaar en komen in onderlinge verbondenheid terug in het onderzoek van het kenniscentrum.

Een inclusieve samenleving gaat om het bevorderen van de participatie in de maatschappij voor alle groepen mensen. Rechtvaardigheid wordt mede geborgd in de totstandkoming en uitvoering van wetten, die gerespecteerd worden en waar een beroep op gedaan kan worden. Professionals die werkzaam zijn binnen het sociale systeem en het rechtssysteem hebben tot taak om ‘rechtvaardig’ te handelen en waar nodig burgers te helpen op te komen voor hun rechten. Een inclusieve en rechtvaardige samenleving kan bovendien niet zonder veiligheid. Veiligheid heeft sociale, fysieke, juridische en psychologische dimensies. Zo zijn een veilige gezinssituatie en een veilige schoolomgeving van groot belang voor persoonlijke ontwikkeling van kind tot volwassene.

Thema's

Thema's waar we ons mee bezig houden zijn onder andere maatschappelijke opvoedingsvraagstukken, schuldenproblematiek, werken in gedwongen kader, radicalisering, veiligheid, inzet van vrijwilligers, decentralisaties, en participatie van mensen met een beperking en wijkteams die hun rol en plek zoeken.

Direct naar Kenniscentrum Sociale Innovatie