Kenniscentrum Gezond en Duurzaam Leven

Gezond stedelijk leven, of healthy urban living, is hét centrale thema in de regio Utrecht. Hogeschool Utrecht heeft een sterk kenniscentrum op het raakvlak van gezond en duurzaam leven. Onze missie is om alle mensen in staat te stellen om gezond en duurzaam te leven in de stedelijke omgeving. Met ons onderzoek richten we ons op het bevorderen van een gezonde leefstijl, regie op zelfstandig leven en een circulaire, energieneutrale stedelijke omgeving die dat ondersteunt.

In Utrecht zetten we in op het verkleinen van gezondheidsverschillen, het aanpakken van eenzaamheid, het realiseren van gasvrije wijken en het goed en gezond houden van de bereikbaarheid van de stad. Bovendien gaat het in de regio over aanpassing aan de gevolgen van klimaatverandering, schone lucht en een groene omgeving. In deze maatschappelijke ontwikkelingen zien we de domeinen gezondheid en duurzaamheid steeds verder naar elkaar toe schuiven. Het kenniscentrum ontwikkelt innovatieve oplossingen en tools op het snijvlak van gezondheid en duurzaamheid. We richten ons hierbij op alle mensen, inclusief kwetsbare groepen, zoals ouderen, chronisch zieken, laaggeletterden en kinderen. 

Het kenniscentrum heeft impact op drie niveaus: de mens, de mens in interactie en de mens in zijn  leefomgeving. Dit bereiken we door ons te richten op:

  1. Het bevorderen van optimale gezondheid en duurzaamheid (door interventie, preventie) 
  2. De regie op gezond en duurzaam leven (wonen, werken, leren, recreëren)
  3. Het realiseren van gezonde en duurzame organisaties (de leefomgeving) 

Direct naar Kenniscentrum Gezond en Duurzaam Leven