Honoursproject spraakverstaanbaarheid bij vluchtelingenstudenten

Looptijd: 2016
Project coördinatie: dr. Lizet van Ewijk, Leonoor Oonk MSc, Ilvi Blessenaar MA, Esther van Niel MA, Lotte Versteegde MSc
Betrokkenen vanuit de Faculteit Educatie: Drs. Anneloes Spaan en Drs. José Beijer

Doel en doelgroep

De gemeente Utrecht had in samenwerking met de Hogeschool Utrecht, de stichting voor vluchtenigenstudenten (UAF) en AFAS (een ICT-bedrijf in Amersfoort) het initiatief genomen om een 1-jarige pre-bachelor ICT voor vluchtelingenstudenten op te zetten. De groep pre-bachelorstudenten bestond uit 23 vluchtelingen met een status. Zij kwamen uit Eritrea, Iran en Syrië en waren 1 tot 2 jaar in Nederland. Zowel de organisatie als de pre-bachelorstudenten liepen aan tegen de uitspraak van het Nederlands van de studenten. Om toegelaten te worden tot de opleiding ICT moesten zij het staatsexamen halen, waar uitspraak een onderdeel van is. Het doel van dit project was het screenen en adviseren van de studenten op het gebied van de verstaanbaarheid.

Resultaat en producten

De screenings werden uitgevoerd door zes honours-logopediestudenten in de kliniek van de HU, op basis van het onderzoeksprotocol voor NT2-cliënten met verstaanbaarheidsproblemen. De screening werd opgenomen op video en de logopediestudenten analyseerden de spraak door 5-10 minuten te transcriberen. De logopediestudenten schreven hun bevindingen in een verslag, eindigend met aanbevelingen voor specifieke oefeningen of het advies om logopedie te gaan volgen.

Relevantie voor de beroepspraktijk en het onderwijs

De pre-bachelorstudenten kregen een beter beeld van hun uitspraak. Als aanvulling op het NT2-onderwijs dat ze al ontvingen kregen ze extra tips voor het verbeteren van hun verstaanbaarheid. De logopediestudenten deden ervaring op met het luisteren en beoordelen van de spraak van NT2-sprekers, screenen aan de hand van het protocol, transcriberen en verslaglegging.

Betrokkenen

Faculteit Educatie, Lectoraat Logopedie – participatie door communicatie, Faculteit Natuur & Techniek<

Logopedie: Participatie door Communicatie

Logopedie

Over het lectoraat