Zelfassessmentinstrument Praktijkgerichte Onderzoeksvaardigheden

Dit project is afgerond.

Doel en doelgroep

In samenspraak met een aantal faculteiten binnen de HU ontwikkelen wij een zelfassessmentinstrument waarmee hbo- docenten hun onderzoeksvaardigheden kunnen inschatten. Het accent ligt daarbij op het meedoen aan lectoraatsonderzoek. Het instrument bestrijkt het gehele onderzoeksproces vanaf het verwerven van opdrachten tot het verspreiden van kennisproducten. Daarnaast wordt ingegaan op een aantal randvoorwaardelijke aspecten die specifiek zijn voor de hbo- context. Het instrument is ontwikkelingsgericht, maar kan onder bepaalde voorwaarden ook in de selectie-context worden ingezet.

Relevantie voor het onderwijs

Verstevigt de verbinding tussen onderwijs en onderzoek.

Co-financiering

Vanuit de faculteit Maatschappij en Recht.

Implementatie

Het validatieonderzoek loopt op dit moment. 

Betrokken lector/onderzoekers

  • Daan Andriessen, lector
  • René Butter, hoofddocent, onderzoeker
  • Martine Ganzevles, onderzoeker
  • Jonas Moons, onderzoeker

Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek

Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek

Over het lectoraat