Wonen aan de onderkant

Dit project is afgerond.

Bij dit project heeft het lectoraat onderzoek gedaan naar de woonproblematiek van sociaal kwetsbare burgers. Die kampen vaak met huurschulden, overlast en huisuitzetting. Om deze problemen tegen te gaan, is het nodig dat woningcorporaties nauw samenwerken met zorg- en dienstverleners. Het lectoraat heeft in opdracht van de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) onderzoek gedaan naar deze nieuwe vormen van ‘wonen aan de onderkant’.

Extra begeleiding

De SEV houdt zich actief bezig met nieuwe woonvormen voor sociaal kwetsbaren. Daarbij richt zij zich onder meer op gespecialiseerde woningcorporaties die extra begeleiding en toezicht bieden aan bewoners. Flexibel Wonen Rotterdam is zo'n corporatie. Ze heeft grote behoefte aan kennis over het ‘wonen aan de onderkant’. Daarom luidden de centrale vragen bij dit onderzoek: hoe gaan andere ‘onderkantspecialisten’ in Nederland om met de brede groep van sociaal kwetsbaren.? En wat valt er te leren van hun ervaringen?

Het doel van het onderzoek was om bestaande kennis te inventariseren en een kennisuitwisseling tot stand te brengen tussen Flexibel Wonen Rotterdam, andere ‘onderkantspecialisten’ onder de woningcorporaties en overige geïnteresseerden.

Rapport

Het onderzoek bestond onder meer uit deskresearch, literatuuronderzoek, interviews en een analyse van de resultaten. Ook is er een werkconferentie voor belanghebbenden georganiseerd. Het onderzoek mondde uit in een rapport en een publicatie in Het Experiment (het magazine van de SEV).

Wilt u het rapport lezen?

Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening

Over het lectoraat