Wijk en Participatie

Wijk en Participatie (WeP) is een integrale wijkaanpak in Amersfoort en het lectoraat Participatie Zorg en Ondersteuning deed de afgelopen 10 jaren praktijkgericht onderzoek naar de werkzaamheid hiervan. WeP poogt de maatschappelijke aansluiting van kwetsbare wijkbewoners met een beperking te vergroten door de inzet van laagdrempelige sociale interventies binnen de leefwereld van verschillende groepen bewoners in de wijk.

In eerste instantie is WeP ontwikkeld als project voor mensen met een psychiatrische achtergrond. Gaandeweg werd duidelijk dat de generieke elementen van de methode zich ook lenen voor andere groepen, waaronder mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel, mensen met een Licht verstandelijke beperking en kwetsbare ouderen. In het kader van de Wmo werkplaats Utrecht vond vervolgonderzoek plaats naar de toepasbaarheid, de bruikbaarheid en validering van de methode in de perioden juni 2010  - november 2012 en aansluitend 2013 - 2016. Hierbij is gezocht naar specifieke overeenkomsten en verschillen van de gewenste aanpak in de vertaalslag naar nieuwe doelgroepen (Karbouniaris & Wilken, 2012; Karbouniaris & Van Gijzel, 2013, Karbouniaris & Van Gijzel, 2016).