Werkspoorkwartier: Creatief Circulair Maakgebied

Het project ‘Werkspoorkwartier: Creatief Circulair Maakgebied’ richt zich op het verbeteren van het vestigingsklimaat van het bedrijventerrein Werkspoorkwartier (voorheen aangeduid als Cartesiusweg II). Dit terrein moet een gebied worden met een toonaangevend vestigingsgebied in Utrecht waar ruimte is voor creatieve, circulaire maakbedrijven. Concreet betekent dit meer oppervlak aan bedrijfslocaties en werkgelegenheidsgroei.

Om dit doel te realiseren, worden er verspreid over het gebied een reeks samenhangende interventies uitgevoerd:

 • Realisatie van een circulaire proeftuin Hof van Cartesius, met ruimte voor startende creatieve ondernemers.
 • Transformatie van twee bestaande gebouwen (Lasloods/Werkspoorfabriek en Eneco kantoren Keulsekade) tot locaties voor nieuwe bedrijvigheid in het gebied.
 • Ontwikkeling van een Circular Hub voor materialen voor bouw en inrichting.
 • Realisatie van de Werkspoorhaven, publieke ruimte voor ontmoeting en ontspanning.

Het project valt binnen het thema circulaire economie, en meer in het bijzonder circulair bouwen. Een integraal onderdeel ervan is samenwerking tussen bedrijven, publieke organisaties en burgers. Binnen het EFRO-project Werkspoorkwartier zijn een aantal deelprojecten die passen binnen de thematiek van kenniscentrum Gezond en Duurzaam Leven, en in het bijzonder bij het lectoraat Building Future Cities. Ook leveren deze projecten zowel toegepaste kennis als een bijdrage aan het onderwijs.

Het project wordt uitgevoerd door een consortium van gebouweigenaren uit het gebied, gebouwontwikkelaars en kleine en middelgrote organisaties (MKB) uit de bouw- en maaksector. Naast de Hogeschool Utrecht dragen ook de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht en de Universiteit Utrecht bij aan het project. De coördinatie gebeurt door het Utrecht Sustainability Institute (USI). De gemeente Utrecht, bouw- en sloopbedrijven en organisaties voor arbeidstoeleiding zijn als supporter met het project verbonden. Daarmee komt een groot netwerk en brede kennis en expertise beschikbaar voor het project.

Meer informatie staat op de website

Voorbeelden van onderzoeksactiviteiten:

 • Ontwikkelen van Circularity Matrix met Copernicus Instituut (UU)
 • Strategische Samenwerking
 • Materiaalstromen in WSK

Voorbeelden van studenteprojecten:

 • Multidisciplinaire studentenprojecten van IED en IGO
 • Master Urban Area Development
 • Specialisatie Circulaire Steden en Re-engineering
 • Stagiairs en afstudeerders

Het geheel is mede mogelijk dankzij een subsidie van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) Kansen voor West II, dat gericht is op het versterken van de regionale concurrentiekracht en het vergroten van de werkgelegenheid.

Logo Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)

Building Future Cities

Nieuwe Cultuur in de Bouwketen

Over het lectoraat