Werken met doelgroepen in de Sociaal Juridische Dienstverlening

Dit project is afgerond.

De primaire taak van een sociaaljuridisch dienstverlener (SJD’er) is het geven van juridisch advies. Steeds vaker krijgt de SJD’er echter te maken met cliënten met complexere problemen, zoals verslaving of depressie en met gezinnen waarin meerdere (complexe) problemen voorkomen. De algemene communicatieve vaardigheden die de SJD’er tijdens zijn studie opdeed, zijn vaak niet op deze complexe situaties berekend. Het boek ‘Werken met doelgroepen in de Sociaal Juridische Dienstverlening’ speelt daarop in. Het is geschreven door Deleaan Ruitenberg en Josine van Loon, beiden werkzaam bij de opleiding SJD bij de HU.

Dit boek is een gevolg van een onderzoek, dat in 2009 is uitgevoerd in samenwerking met het Lectoraat Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening. Het onderzoek toonde aan dat in alle onderzochte organisaties de SJD’ers geconfronteerd worden met deze cliënten. Bij geen enkele organisatie was duidelijk omschreven hoe de professionals met deze cliënten moeten omgaan. Daarom moet in de opleiding SJD deze doelgroep veel meer aandacht krijgen, zo luidde een aanbeveling bij dit onderzoek.

Het boek van Ruitenberg en Van Loon is bestemd voor studenten van de opleiding SJD. Centraal daarin staat de communicatie met cliënten: jongeren, ouderen, cliënten met psychische stoornissen, justitiabelen, schuldenaren en cliënten of gezinnen met multiproblematiek. Het boek wil studenten inzicht geven in de kenmerken en achtergronden van specifieke doelgroepen. Tevens wil het concreet uitgewerkte tips geven voor de communicatie met iedere specifieke doelgroep, en bovendien aandachtspunten aankaarten binnen het methodisch handelen.

Belangrijke focus in de uitgave is de motiverende gespreksvoering. Een apart hoofdstuk bespreekt wat dit is; vervolgens wordt het ingezet in ieder hoofdstuk en bij voorbeeldgesprekken. 

Het boek kan besteld worden bij de uitgever: pearson.nl.

Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening

Over het lectoraat