Werk(en) met betekenis

Dit project is afgerond.

De laatste jaren zijn er veel nieuwe vormen van hulpverlening ontstaan, omdat het karakter van de professionele hulp- en dienstverlening aan het veranderen is. Voorbeelden van nieuwe vormen zijn de presentiebenadering, mediation en Eigen Kracht. Al deze nieuwe benaderingen staan beschreven in het boek Werk(en) met betekenis, Dialooggestuurde hulp- en dienstverlening, onder redactie van Alfons Ravelli, Lia van Doorn en Jean-Pierre Wilken. Met dit boek, dat in 2009 is verschenen, wil het lectoraat een bijdrage leveren aan de beroepsontwikkeling van de hedendaagse sociale professional. De doelgroepen zijn professionals en studenten die zich voorbereiden op de huidige beroepspraktijk.

Samenleving

De positie van de sociale professional is aan het veranderen. Dit heeft onder andere te maken met de ontwikkelingen in de samenleving, waarbij burgers steeds meer zelf verantwoordelijk worden gemaakt voor de kwaliteit van hun bestaan. Het gevolg is dat de professionals niet boven, maar naast de burgers staat.

Nieuwe benaderingen

Het boek Werk(en) met betekenis beschrijft een aantal nieuwe benaderingen voor de hedendaagse hulpverlening. Het gaat om de presentiebenadering, oplossingsgericht werken, Echt Recht, Eigen Kracht, rehabilitatie, mediation en life review. De belangrijkse kenmerken daarvan worden op een rij gezet. Ook de praktische werking ervan wordt beschreven. Bij deze nieuwe vormen van hulpverlening staan de eigen kennis en ervaringen van de burger centraal. De burger geeft aan welke hulpvragen hij heeft, waarbij de professional zich ondersteunend opstelt.

Meer informatie.

Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening

Over het lectoraat