Web-based interventie

Dit onderzoek loopt tot half 2013.

Maatschappelijke relevantie en relevantie voor het onderwijs

Nadat we inzicht hebben verworven in en zicht hebben op de aangrijpingspunten voor 1) het veranderen, verbeteren en optimaliseren van het bewegingsgedrag van patiënten, en 2) het veranderen, verbeteren en optimaliseren van het motiverende gedrag van professionals, is de web-based interventie geïmplementeerd in de beroepspraktijk.

Resultaat/producten

Een web-based interventie werd geïmplementeerd in de beroepspraktijk van verpleegkundigen en fysiotherapeuten, werkzaam in de gezondheidszorg. Verwachte resultaten zijn inzicht in de effectieve onderdelen van de web-based interventie.

Leefstijl en Gezondheid

Leefstijl en Gezondheid

Over het lectoraat