Wat weten we over de ontwikkeling en afbouw van delinquent gedrag?

Betrokken lectoraat: Werken in Justitieel Kader
Betrokken lector: Jacqueline Bosker

Voor professionals die werken met delinquenten zoals reclasseringswerkers, casemanagers in een penitentiaire inrichting, medewerkers in de maatschappelijke opvang of bij gemeentelijke instellingen, is kennis over ontwikkeling en afbouw van delinquent gedrag belangrijk. Er is veel onderzoek gedaan naar de vraag waarom mensen delicten gaan plegen, en naar de vraag wat mensen helpt om daar weer mee op te houden. Die kennis biedt aanknopingspunten voor begeleiding van en toezicht op delinquenten.

In twee mini-colleges geeft Jacqueline Bosker, lector Werken in Justitieel Kader bij Hogeschool Utrecht, inzicht in enkele belangrijke theorieën en inzichten uit onderzoek. Deze mini-colleges zijn ontwikkeld in samenwerking met het opleidingshuis van de volwassenenreclassering (Reclassering Nederland, Stichting Verslavingsreclassering GGZ en Leger des Heils Jeugdzorg &n Reclassering).

In het eerste college worden inzichten behandeld over de ontwikkeling van delinquent gedrag. In het tweede college komt kennis over afbouw van delinquent gedrag aan de orde. De inhoud van deze mini-colleges is gebaseerd op enkele hoofdstukken uit het methodiekboek Werken in Gedwongen Kader dat is ontwikkeld onder regie van Anneke Menger, Lous Krechtig en Jacqueline Bosker, uitgegeven bij SWP.

Werken in Justitieel Kader

Werken in Justitieel Kader

Over het lectoraat