Waardecreatie

Project:                  Waardecreatie (Promotieonderzoek)
Betrokkenen:        Erik Hekman
Looptijd:                2009-2013
Doel:                      Onderzoeken wat de waarde is van social media en hoe er geld mee verdiend kan worden.

Omschrijving

De steeds verder oprukkende digitalisering heeft ingrijpende consequenties voor de productie, aggregatie, distributie en consumptie van content binnen de mediaketen. Dit is vooral zichtbaar geworden door het volwassen worden van twee inmiddels prominent aanwezige kanalen: het internet en mobiele telefonie. Beide distributiekanalen hebben de eigenschappen dat ze laagdrempelig toegankelijk zijn, overal aanwezig zijn, en interactieve communicatie stimuleren. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het aantal apparaten dat gebruik maakt van het internet en mobiele diensten is toegenomen. Niet alleen de computer maar ook smart phones, game consoles, media-entertainment systemen en televisies maken steeds meer gebruik van deze connectiviteit. Met deze connectiviteit ontstaan er platformen voor diverse interactieve toepassingen zoals blogs, social network sites en wiki’s. Deze interactieve toepassingen op hun beurt, zorgen ervoor dat de mediaketen extra toegankelijk is geworden voor de consument. Met legio mogelijkheden voor de consument om content zelf – zonder beperkende condities zoals locatie, tijd en informatie en dus anywhere, anytime, anything – te produceren, aggregeren, distribueren en te consumeren over verschillende kanalen. Dit met gevolg dat de consument niet alleen meer gevoed wordt vanuit de traditionele instituties (bijvoorbeeld de omroep en de dagbladen), maar nu ook zelf producent kan worden.

Een ander gevolg van de toegankelijker geworden mediaketen is dat processen die we kennen vanuit de fysieke en sociale wereld – zoals het delen van ervaringen, samenwerken aan kennis, discussiëren over ideologieën en het vinden van andere mensen – steeds meer voorkomen in het digitale domein. Deze verschuiving versterkt de individualisering, sociale fragmentatie, onafhankelijkheid en vrijheid. Daar waar fysieke processen een bepaalde waarde creëren kan er afgevraagd worden of deze waardecreatie ook geldt voor de digitale wereld. In de fysieke wereld zijn vier waardesystemen te onderscheiden: de economische, maatschappelijke, culturele en democratische waarde.

Het is veelal onduidelijk hoe waardecreatie en waarde-uitwisselingen plaatsvinden op het internet. Het internet is een groot begrip en dit onderzoek zal zich niet richten op het “gehele” internet maar zal drie inperkingen kennen die het onderzoek focus geven: 1) de focus ligt op social media, 2) de focus ligt op het proces van esteem als vorm van waarde-uitwisseling, 3) er is specifieke aandacht voor de  crossmediale afhankelijkheid van het bereiken van waarde-uitwisseling. Het gebruik en de inzet van meerdere kanalen in het proces van waardebepaling en -uitwisseling zijn onontkoombaar in het huidige mediagebruik.

Onderzoeker