articipatief Ontwerpen voor KinderOncologie P

Vroegsignaleren en monitoren van medicatieproblemen bij thuiswonende ouderen ("Medicatie achter de voordeur")

Dit onderzoek is afgerond en liep van 2009 tot 2011.
Het viel binnen de onderzoekslijn preventie van complicaties die gerelateerd zijn aan medicatie van Lectoraat Chronisch Zieken.

Maatschappelijke relevantie en relevantie voor het onderwijs

In Nederland is 5.6% (41.000) van alle acute ziekenhuisopnamen medicatie-gerelateerd. Hiervan is bijna de helft, dus 19.000 opnames, vermijdbaar. In Nederland worden medicijnen voorgeschreven door de (huis)arts, verstrekt en eventueel bezorgd door de apotheker en vervolgens door de patiënt ingenomen. Tot de voordeur is dit proces goed geregeld. Helaas gaat er achter deze voordeur veel mis. Verzorgenden en helpenden ervaren dat ze onvoldoende deskundigheid hebben om verdenking op een medicatieprobleem goed vast te stellen. En kunnen ze dat wel, dan hebben ze geen idee naar wie ze moeten doorverwijzen. Medewerkers van een grote thuiszorgorganisatie in Utrecht  (Aveant) liepen sterk tegen deze problematiek aan en klopten aan bij het Lectoraat Chronisch zieken van hogeschool Utrecht om samen naar een oplossing te zoeken.

Doel en doelgroep

Een signaleringsinstrument ontwikkelen waarmee verzorgenden en helpenden problemen bij medicatiegebruik van thuiswonende ouderen kunnen voorkomen of vroegtijdig opsporen.

Resultaat/producten

 • het Rodevlaggeninstrument, waarmee thuiszorgmedewerkers medicatieproblemen achter de voordeur vroegtijdig kunnen signaleren;
 • demonstratiefilm voor de praktijk;
 • implementatie workshops voor de praktijk;
 • wetenschappelijke publicaties;
 • vakpublicaties, waaronder een artikel in Pharmaceutisch Weekblad;
 • (in ontwikkeling) een app voor smartphones waarmee verzorgenden rodevlaggetjesscores en foto’s digitaal kunnen doorsturen aan de eerstverantwoordelijke verpleegkundige, huisarts of apotheker.

Prijzen

 • de prijs van de HBO-raad voor het beste Praktijkgericht Onderzoek in het jaar 2012
 • de beste voordracht voor verpleegkundigen op de geriatriedagen 2012
 • genomineerd voor de IGZ ZorgVeiligPrijs van het ministerie van VWS:


Implementatie

 • via implementatieworkshops aan thuiszorgmedewerkers e.a. verzorgenden
 • via onderwijs aan studenten Faculteit Gezondheidszorg

Projectpartners

Cofinanciering

SIA RAAK, registratienummer 2009-8-4P