Vriend GGZ

Vriend GGZ is een nieuwe landelijk werkende organisatie die betrouwbare, toegankelijke, respectvolle en vriendschappelijke hulp wil bieden in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Om dat te realiseren, zijn zogenoemde vriendenhuizen opgezet en wordt ambulante begeleiding aangeboden. Het Lectoraat Participatie, Zorg en Ondersteuning (PZO) heeft dit initiatief gevolgd met onderzoek in 2011 en 2012.

Een Vriendenhuis is een zorghotel en een activiteitencentrum in één. Deelnemers die zich aanmelden worden van meet af aan in de organisatie betrokken. Deze aanpak wordt gezien als de eerste stap op weg naar herstel. Mensen kunnen bijvoorbeeld werkervaring opdoen door bepaalde taken in de organisatie (gastheer/vrouw, administratie, ict-werkzaamheden) op zich te nemen. Ook zijn de begeleiders ervaringsdeskundig. Er zijn vriendenhuizen opgezet in Den Helder, De Goorn, Lisse en Amsterdam. Verder is er ambulante dienstverlening in Amsterdam. 

Vriend GGZ kent meerdere doelstellingen, waaronder het bevorderen dat:

  • er in de organisatie ervaringsdeskundigen op een gelijkwaardige manier naast professionals werken;
  • de klant de middelen en instrumenten ter beschikking heeft om te sturen, bij te sturen en te toetsen; in de eerste plaats zijn eigen traject.  

Eind 2018 heeft Vriend GGZ besloten om haar activiteiten te beëindigen. De Vriendenhuizen zijn overgenomen door Roads. Voor meer informatie, ga naar Roads.

Participatie Zorg en Ondersteuning


Over het lectoraat