Voorkómen van een open been (ulcus cruris); Het verhogen van de zelfredzaamheid van patiënten met een chronische veneuze ziekte

Looptijd: juni 2016 – juni 2020
Betrokken lector: Rob Heerdink
Betrokken onderzoekers: drs. Audrey Meulendijks (HU), dr. Esther Tjin (co-promotor, HU), prof. dr. Lisette Schoonhoven (promotor, UMC Utrecht), prof. dr. Martino Neumann (promotor, Erasmus MC)
Bijbehorend promotieonderzoek: Paraplu-studie
Betrokken opleidingen: Huidtherapie
URL website project: www.husite.nl/paraplustudie

Doel en doelgroep

Het doel van de paraplu-studie (PAtient self-ReliAnce in the Prevention of venous Leg Ulcers) is het in kaart brengen van risicofactoren, de huidige zorg en de maatschappelijke last van het ulcus cruris venosum (open been) om de mogelijkheden voor preventie te definiëren. Kijk hier voor meer informatie over het lopende onderzoek.

Relevantie voor de beroepspraktijk/maatschappelijke relevantie

Voor chronische wonden als een diabetische voet en decubitus is preventie volledig ingebed in de huidige zorg en richtlijnen. Voor het ulcus cruris venosum (open been door veneuze insufficiëntie) is dit niet het geval, terwijl deze chronische wond, net als de andere chronische wonden, de kwaliteit van leven van de patiënt behoorlijk aantast. Daarnaast gaan er veel kosten mee gemoeidvoor zowel de patiënt zelf als de zorg. Een richtlijn richting preventie voor een ulcus cruris venosum is daarom een waardevolle aanvulling voor zowel de patiënt als de beroepspraktijk.   

Relevantie voor het onderwijs

Een aantal zorgverleners zoals huidtherapeuten, verpleegkundigen en fysiotherapeuten zijn betrokken in de behandeling van patiënten met chronische veneuze insufficiëntie en het ulcus cruris venosum. Dit onderzoek en de uitkomsten hiervan zijn dan ook relevant voor meerdere opleidingen om tot een goede interdisciplinaire samenwerking te komen rondom deze patiëntengroep. Op dit moment werken studenten van verschillende Bachelor en Master opleidingen mee aan de uitvoering van het onderzoek. Met de uitkomsten van de paraplu-studie zal onderwijs gericht op patiënten met chronische veneuze insufficiëntie onderbouwd en geoptimaliseerd worden. 

Consortium/projectpartners

Dit promotieonderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met de Hogeschool Utrecht, het Universitair Medisch Centrum Utrecht en het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam.

Cofinanciering

Het promotieonderzoek wordt gefinancierd middels een promotievoucher van de Hogeschool Utrecht.

Resultaat/producten

Dit promotieonderzoek zal leiden tot een proefschrift onder andere bestaande uit vijf artikelen die gepubliceerd zullen worden in wetenschappelijke journals.

Implementatie

Naar aanleiding van de resultaten van de paraplu-studie wordt een nascholing in de vorm van een eLearning opgezet waarvoor accreditatie zal worden aangevraagd voor meerdere beroepsgroepen.

Innovatie van Zorgprocessen in de Farmacie

Disseminatie van Farmaceutische Innovaties

Over het lectoraat