Voedingszorg rondom ziekenhuisopname: ervaringen en behoeften van patiënten en mantelzorgers: een thematische analyse

Looptijd: september 2016 - heden
Status (lopend of afgerond): lopend
Kenniscentrum: Gezond en Duurzaam Leven
Lectoraat: Chronisch zieken
Betrokken lector: professor dr. M.J. Schuurmans
Betrokken onderzoekers: PhD kandidaat D. ten Cate, dr. R.G.A. Ettema
Bijbehorend promotieonderzoek: Early nursing nutrition intervention to prevent malnutrition before and after hospitalization in community-dwelling elderly (D. ten Cate)
Betrokken opleidingen: Bachelor Verpleegkunde
URL website project: Debbie ten Cate

Projectbeschrijving:

Doel en doelgroep:
Door middel van semi-gestructureerde interviews inzicht krijgen wat behoeften en ervaringen van oudere patiënten en mantelzorgers zijn m.b.t. voedingszorg rondom hun ziekenhuisopname. Het onderzoeken van de huidige zorgpraktijk vanuit het perspectief van oudere patiënten en hun mantelzorgers is een van de voorbereidende stappen in de ontwikkeling van de verpleegkundige voedingsinterventie.

Relevantie voor de beroepspraktijk/maatschappelijke relevantie:
Dit inzicht geeft informatie in hoeverre patiënten en mantelzorgers zich bewust zijn van het probleem ondervoeding rondom ziekenhuisopname. Bewustwording en inzicht in het belang van goede voeding bij oudere patiënten en hun mantelzorgers is relevant bij het probleem van ondervoeding. Daarnaast kan, eventueel met ondersteuning van o.a. de verpleegkundige zelfmanagement van oudere patiënten en mantelzorgers hierbij vergroot worden.

Relevantie voor het onderwijs:
Studenten leren dat het betrekken van oudere patiënten en hun mantelzorgers bij voeding en ondervoeding belangrijk is, waarbij de behoeften, inbreng en zelfmanagement van de oudere patiënten en hun mantelzorger belangrijke thema’s zijn. Studenten leren hierbij binnen de CanMEDS-rollen Communicator, Samenwerkingspartner en Gezondheidsbevorderaar hun competenties verder te ontwikkelen.

Consortium/projectpartners:
Het project is een samenwerkingsverband tussen diverse partijen: Hogeschool Utrecht, Onderzoeksgroep Basic Care Revisited, UMC Utrecht en St. Antonius Ziekenhuis.

Cofinanciering:
ZonMw.

Resultaat/producten:
Resultaten van het onderzoek worden gebruikt als bouwsteen voor de te ontwikkelen interventie. Resultaten van het onderzoek worden nog teruggekoppeld d.m.v. presentaties aan deelnemende afdelingen en op een of meerdere congressen.