Vital Tissue

Looptijd: 2018 - 2019
Betrokken lectoren: Cyrille Krul, Raymond Pieters
Betrokken onderzoekers: Saertje Verkoeijen, Jean Paul ten Klooster
Betrokken opleidingen: Life Sciences, BMR
URL website project: www.vitaltissue.nl

Projectbeschrijving

In dit project, geleid door TNO, Hogeschool Utrecht en Logiqol, wordt met 13 organisaties (kennisinstellingen, ziekenhuizen, bedrijven en ethici) onderzocht of het nuttig en haalbaar is om menselijk weefsel beschikbaar te stellen voor wetenschappelijk onderzoek. Dit humane weefsel komt vrij als restweefsel bij operaties (bijvoorbeeld darm- of huidweefsel) en wordt nu vaak vernietigd. VitalTissue zal de eerste logistieke infrastructuur worden waarbij vitaal restweefsel op een veilige en transparante wijze naar onderzoekers wordt getransporteerd, uiteraard met toestemming van de patiënt. Het doel van het project binnen de looptijd is de oprichting van een nieuw platform, VitalTissue, en daarmee het faciliteren van de beschikbaarheid van vitaal humaan, waarbij innovatie wordt aangejaagd en vermindering en vervanging van proefdiergebruik een duurzaam lange termijn effect is. 

Relevantie voor de beroepspraktijk/maatschappelijke relevantie

Veel onderzoekers hebben behoefte aan vers en vitaal humaan weefsel voor onderzoek naar menselijke gezondheid en de werking en/of veiligheid van medicijnen. Nu worden hier nog vaak proefdieren voor gebruikt, waarbij de vertaalslag naar de mens erg complex is. De oprichting van VitalTissue stimuleert proefdiervrije innovaties en de ontwikkeling van nieuwe technieken en modellen die bijdragen aan versnelde medicijnontwikkeling. Mits succesvol en kostendekkend in Nederland uitgerold, zal de uitbreiding van dit concept van levering in het buitenland verkend worden, waarmee wereldwijd een verdere vermindering van proefdiergebruik zal worden gefaciliteerd en Nederland zijn voorbeeldrol voor proefdiervrije innovaties ook in Europa duidelijk tot uiting brengt.

Relevantie voor het onderwijs

Het project draagt bij aan projecten binnen de Minor Food en Pharam en theorie modules van de Bacheloropleiding Life Sciences  

Consortium/projectpartners

Het consortium kent 13 verschillende partijen. Met dit consortium beschikken we over relevante en uiteenlopende expertise noodzakelijk voor een goede uitvoering van het project:

 • Kennis van de industriële sectoren en proefdiervrije innovaties (zowel praktisch, als beleidsmatig): TNO en HU
 • Project management en business development: Logiqol en Utrecht Life Sciences (ULS)
 • Weefselaanbieders: Erasmus MC, UMCG, UMCU (ULS) (academische ziekenhuizen), Sanquin
 • Kwaliteit, veiligheid en logistiek: Sanquin, BBMRI, Logiqol
 • Weefselgebruikers: TNO, Charles River, Galapagos, RuG, UMCG, Erasmus MC, UMCU (ULS)
 • Ethische en juridische expertise: MLC Foundation, BBMRI
 • Marketing en Communicatiestrategie: HU, Branddoctors
 • Infrastructuur en ICT technologie: Logiqol, BBMRI

Cofinanciering

 • ZonMW
 • Stichting Proefdiervrij
 • Stichting Samenwerkende Gezondheidsfondsen
 • Stichting Proefdier en Maatschappij
 • Galapagos en Charles River

Resultaat/producten

Het project zal na 18 maanden worden opgeleverd middels een advies voor de haalbaarheid van de  oprichting van een onafhankelijke organisatie bestaande uit de volgende deelresultaten:
1. Business case (uitgedrukt in scenario’s)
2. Haalbaarheidsrapport (uitgedrukt in scenario’s), op basis van een integrale analyse, waarin meegenomen zijn:
a. Ethiek & wetgeving
b. Veiligheid (biologische veiligheid en data veiligheid)
c. Kwaliteit (geschiktheid voor gebruik)
d. Externe analyse (afnemers, aanbieders, patiënten/donoren, transport, regelgeving, netwerkpartners)
e. Interne analyse (processen, kwaliteit, kostenopbouw, organisatievormen)
f. Randvoorwaarden
3. Opgestelde procedures (o.a. rondom informed consent, SOPs voor de verschillende logistieke processen)
4. Contracten voor aanbieders (ziekenhuizen, behandelaars) en afnemers (instellingen, onderzoekers)
5. Online (demo) IT platform, plus informatie rondom functionele specificatie, kosten, ontwikkeltijd
6. Informatiepakket en communicatieplan toekomstige donoren en gebruikers.

Implementatie

Ultieme doel is om een nationale infrastructuur te realiseren die voldoet aan alle wet en regelgeving, waar alle ziekenhuizen (academisch en perifere ziekenhuizen) aan meedoen en die alle onderzoekers zowel bij academische als bij niet-academische instellingen toegang geeft tot vitaal humaan materiaal. 

Vital Tissue

Innovative Testing in Life Sciences and Chemistry

Innovative Testing in Life Sciences and Chemistry

Over het lectoraat