Visual functioning and light conditions for visual comfort in care facilities for older adults (promotieonderzoek)

Dit promotieonderzoek loopt tot eind 2013.

Maatschappelijke relevantie en relevantie voor het onderwijs

Van de uitkomsten van het promotieonderzoek wordt verwacht dat deze het visueel comfort en de omgevingsaspecten zullen verbeteren voor verpleeghuisbewoners. Zorgverleners en technisch personeel kunnen met de onderzoeksresultaten nieuwe, geïntegreerde zorgconcepten en aanpassingen van de leefomgeving ontwikkelen voor de verpleeghuisbewoner. De kennis zal worden verspreid via publicaties in relevante wetenschappelijke tijdschriften en Nederlandse vakbladen en tijdschriften. Kennis uit het onderzoek kan tevens worden benut om de gebouwde omgeving te verbeteren en het onderwijs in de bachelorprogramma's voor verpleging, optometrie en orthoptie te versterken.

Theoretisch kader

De International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) van de World Health Organization (2001, 2002), beschrijft gezondheidsproblemen (oogziekten), en de gevolgen voor lichamelijke functies en structuren (visueel functioneren).

International Classification of Functioning, Disability and Health

Vraagstelling

Fase 1 Lichtomstandigheden in het verpleeghuis

Wat zijn de lichtomstandigheden waarin verpleeghuisbewoners in verpleeghuizen leven?

Fase 2 en 3 Visueel functioneren en informatie in bewonersdossiers

  • Informatie in bewonersdossiers

1. Welke problemen doen zich voor in het visueel functioneren van verpleeghuisbewoners?
2. Is visueel functioneren van de verpleeghuisbewoners opgenomen in hun dossiers?
3. In welke mate zijn problemen met visueel functioneren van verpleeghuisbewoners opgenomen in hun dossiers bij gediagnosticeerde problemen?


  • Visueel functioneren

1. Wat zijn de oogproblemen van de bewoners die door de optometrist doorverwezen worden naar de oogarts?
2. Wat zijn de lichtomstandigheden van de verpleeghuizen waar de doorverwezen bewoners wonen?
3. Worden oogaandoeningen opgenomen in bewonersdossiers en wat is de aard van de opgenomen informatie?

Fase 4 Ontwikkeling en observatie van de verpleeghuisomgeving met behulp van de Omgevings Observatieschaal voor Visuele Beperkingen (OOVB)

Welke items bevat de observatieschaal om het bewustzijn van professionele zorgverleners omtrent de lichtomstandigheden en het visueel functioneren van verpleeghuisbewoners te bevorderen?

Doel/doelgroep

Dit project heeft tot doel om het visueel functioneren te integreren in de professionele zorg in het verpleeghuis door het visueel comfort, lichtomstandigheden en oogziektes te diagnosticeren.

Implementatie

  • Publicaties in relevante wetenschappelijke tijdschriften en Nederlandse vakbladen en tijdschriften.

Kennis uit het onderzoek kan tevens worden benut voor:

  • verbeteren van de gebouwde omgeving
  • versterken van het onderwijs in de bachelorprogramma's voor verpleging, optometrie en orthoptie

Samenwerking

  • Bartiméus
  • Vier verpleeghuizen in de regio Utrecht
  • Opleidingen Optometrie en Orthoptie, Hogeschool Utrecht

Promotoren

Prof. dr. H.S.M. Kort, TU Eindhoven/Hogeschool Utrecht

Technologie voor Zorginnovaties

Over het lectoraat