Verkeerd verbonden?! (Rotterdam)

Een eerder onderzoek naar de achtergronden van een toegenomen gevoel van onveiligheid in het Oude Noorden, gemeente Rotterdam wees uit dat oorzaken vooral neerkwamen op de hoge mate van onderlinge diversiteit tussen bewoners. De verschillende leefstijlen leiden in de beleving van buurtbewoners tot een stevige en veelvormige overlast en een opkomst van verdeeldheid en polarisatie. De geïnterviewde inwoners van het Oude Noorden ervoeren hun wijk als anoniem, verscheiden en niet per definitie veilig. Naast aanbevelingen die de klassieke aanpak van gesignaleerde veiligheidsproblemen voorstonden, is er nadrukkelijk opgeroepen ook een aanvullende strategie van positieve veiligheid op te pakken. In dit vervolgonderzoek is het doel om meer grip te krijgen op de achtergronden van gevoelens van verbondenheid tussen buurtbewoners in het Oude Noorden en daarmee te zoeken naar mogelijkheden deze gevoelens te versterken, om daarmee de potentiele bufferfunctie van het lokale, sociale weefsel tegen gevoelens van onveiligheid te verstevigen. Dit onderzoek ronden wij naar verwachting in het najaar van 2018 af. De resultaten kunt u rond die tijd op deze website verwachten.

Kennisanalyse Sociale Veiligheid

Regie van veiligheid

Over het lectoraat