Verduurzaming door eigenaar-bewoners

Veel en steeds meer woningen zijn in particulier eigendom. Een groot deel van deze woningvoorraad is toe aan verbetering van bouwkundige kwaliteit en energiezuinigheid. Particuliere eigenaren overhalen om te investeren in hun bezit is echter lastig. Het Lectoraat Vernieuwend Vastgoedbeheer draagt bij aan het ontwikkelen en evalueren van strategieën voor verduurzaming van woningen door eigenaar-bewoners. Zo zijn in opdracht van De Energiesprong (Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting, nu Platform31) ervaringen onder voorlopers van Verenigingen van Eigenaren geëvalueerd. Ook participeert het lectoraat in 033Energie. Dit is een consortium van aannemers en adviseurs die een marktgerichte benadering ontwikkelen voor het stimuleren van verbeteringen door eigenaar-bewoners. 

Vernieuwend Vastgoedbeheer

Vernieuwend Vastgoedbeheer

Over het lectoraat