Verbeteren van medicatie zelfmanagement voor mensen met lage gezondheidsvaardigheden en Diabetes Mellitus type 2

Looptijd: januari 2018 – december 2021
Betrokken lector: Rob Heerdink
Betrokken onderzoekers: Boudewijn Visscher, MSc (HU), Bas Steunenberg, PhD (Co-promotor, HU), Prof. Dr. Jany Rademakers (Promotor, NIVEL / Universiteit Maastricht)

Doel en doelgroep

Het doel van het onderzoek is het verbeteren van medicatie zelfmanagement voor mensen met lage gezondheidsvaardigheden en Diabetes Mellitus type 2, waardoor primair de instelling van DM-2 en therapietrouw verbeterd. De betere instelling van DM-2 kan er voor zorgen dat de kwaliteit van leven en patiënttevredenheid worden verhoogd. Op dit moment zijn er in Europa geen bewezen effectieve interventies die deze vaardigheden bij mensen met lage gezondheidsvaardigheden en DM-2 bevorderen.

Relevantie voor de beroepspraktijk/maatschappelijke relevantie

  • Door veranderingen van de zorgstaat naar de participatiesamenleving en de verandering in perceptie van gezondheid als de afwezigheid van ziekte naar positieve gezondheid, staat eigen regie en zelfmanagement steeds meer centraal bij zorggebruikers en bij zorgaanbieders. Dit is echter lastig voor mensen met lage gezondheidsvaardigheden. Door een interventie te ontwerpen die het medicatie zelfmanagement verbeterd bij mensen met lage gezondheidsvaardigheden, hoeven de zorgaanbieders geen apart traject in te zetten voor mensen met lage gezondheidsvaardigheden (inclusive design). De interventie zal op maat gemaakt worden, waardoor de interventie aansluit bij de behoefte van de patiënt.
  • Voor de openbare apotheek is dit onderzoek relevant omdat met de uitkomsten handvatten kunnen worden geven hoe de openbare apotheek het medicatie zelfmanagement kan stimuleren en monitoren voor mensen met lage gezondheidsvaardigheden en Diabetes Mellitus type 2.
  • Voor zorgverzekeraars is het onderzoek relevant omdat de verwachting is dat door de interventie het medicatie zelfmanagement van mensen met lage gezondheidsvaardigheden Diabetes Mellitus type 2 verbeterd. Hierdoor kan het aantal bezoeken aan zorgverleners afnemen en de kans op het ontstaan van comorbiditeiten worden verkleind. 

Relevantie voor het onderwijs

Het onderzoek is op meerdere manieren relevant voor het onderwijs:

  • Gezondheidsvaardigheden krijgt steeds meer aandacht in de zorg. De World Health Organization beschouwt gezondheidsvaardigheden zelfs als een centrale determinant van ongelijkheid in gezondheid. Gezondheidsvaardigheden zouden daarom een plek moeten krijgen in de opleidingen van in ieder geval de Instituten voor Bewegingsstudies, Paramedische Studies en Verpleegkundige Studies. Door studenten te onderwijzen over gezondheidsvaardigheden, kunnen zij de toekomstige zorgvragers beter begrijpen en daardoor beter helpen. Bij een multidisciplinaire aanpak van Diabetes Mellitus type 2, moeten ook alle disciplines al worden betrokken in de opleiding.
  • In het onderzoek zullen ook studenten participeren. Doordat de studenten meewerken aan het onderzoek, leren zij over het onderzoek doen in de praktijk. 

Consortium/projectpartners

Dit promotieonderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met Hogeschool Utrecht, Universiteit Maastricht en het NIVEL. 

Cofinanciering

Het promotieonderzoek wordt gefinancierd middels een promotievoucher van Hogeschool Utrecht.

Resultaat/producten

Dit promotieonderzoek zal leiden tot een proefschrift bestaande uit vijf artikelen die gepubliceerd zullen worden in wetenschappelijke journals en een interventie ter ondersteuning van het medicatie zelfmanagement van mensen met lage gezondheidsvaardigheden en Diabetes Mellitus type 2. 

Innovatie van Zorgprocessen in de Farmacie

Disseminatie van Farmaceutische Innovaties

Over het lectoraat