Veilige onzekerheid

Looptijd: continu

In het onderzoek naar Veilige Onzekerheid staat de onderzoekende houding van de student centraal. Hoe beleeft de student de onzekerheid die gepaard gaat met het uitvoeren van onderzoek? En wat kan hij daarmee zodat hij niet vastloopt? Welke veiligheid heeft de student nodig om deze onzekerheid te kunnen benutten?

Een belangrijk uitgangspunt is dat enige onzekerheid in het onderzoeksproces zeker nuttig kan zijn maar hoe we daarmee kunnen omgaan is nog onduidelijk. Zo weten ook begeleiders vaak niet wat de student ervaart gedurende het onderzoeksproces en hoe ze daar effectief op in kunnen spelen.

Door middel van dit onderzoek willen we hier concrete inzichten over krijgen en deze waar mogelijk omzetten in tools en andere middelen om de handelingsbekwaamheid van studenten en docenten te vergroten.

Meer informatie