Veilige onzekerheid

In het onderzoek van Stijn Bollinger naar Veilige Onzekerheid staat de onderzoekende houding van de student centraal. Hoe beleeft de student de onzekerheid die gepaard gaat met het uitvoeren van onderzoek? En wat kan hij daarmee zodat hij niet vastloopt? Welke veiligheid heeft de student nodig om deze onzekerheid te kunnen benutten? Enige onzekerheid in het onderzoeksproces is zeker nuttig. Begeleiders weten ook vaak niet wat de student ervaart gedurende het onderzoeksproces en hoe ze daar effectief op in kunnen spelen. Veilige Onzekerheid is een concept dat daar handen en voeten aan wil geven.

Het onderzoek richt zich op inzicht in studentervaringen en handelingsmogelijkheden voor de docent/begeleider. Tools en andere middelen die uit dit onderzoek naar voren komen, kunnen zowel de student als de begeleider helpen (zelf)regulatie te bevorderen en de handelingsverlegenheid in het onzekere onderzoeksproces te verminderen.

Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek

Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek

Over het lectoraat

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten