Value Sensitive Blockchain Modelleren (KIEM)

Looptijd: juli 2018 - juli 2019 
Betrokken lector:Johan Versendaal 
Betrokken onderzoekers: Johan Versendaal Jaap Goedegebuur 
Betrokken opleidingen: Master of Informatics; Bedrijfskundie Informatica; Technische Bedrijfskunde

Doel en doelgroep

Blockchain-technologie maakt het betrouwbaar, juist en veilig gedistribueerd vastleggen van transacties in en tussen organisaties en individuen mogelijk. Tegelijk levert deze technologie van gedistribueerde database nieuwe uitdagingen op. In studentprojecten en andere toegepaste projecten rijst de vraag hoe in de verschillende projectfases de onderzochte situaties te modelleren. Het gaat daarbij om vragen als: Hoe al bij het ontwerp van Blockchain-toepassingen rekening te houden met de transactie-oriëntatie; Hoe tijdens het ontwerp burgers, patienten, etc. centraal te zetten; Hoe by design rekening te houden met human values als privacy? Dit KIEM-project betrekt afstudeerders van Master en Bachelor opleidingen, stagiairs en projectgroepen in het onderzoek. 

Relevantie voor de beroepspraktijk/maatschappelijke relevantie

Bestaande modelleringstechnieken sluiten niet aan bij de  gedistribueerde structuur van blockchain en blockchain organiseren. Voor studenten en professionals ontwikkelt het project een framework met daarin bestaande modelleringstechnieken toepasbaar voor de blockchain en de leemte die er is om de beroepsuitoefening adequaat te ondersteunen. 

Relevantie voor het onderwijs

Het project wordt samen met studenten uit verschillende opleidingen vormgegeven.

Consortium/projectpartners

  • Hogeschool Arnhem Nijmegen, lectoraat Model-Based Information Systems
  • PNA BV
  • Economic Board Utrecht
  • Sogeti

Resultaat/producten

Best practices van gebruikte methoden en technieken inzichtelijk te hebben, waarmee de vragen uit de Inleiding kunnen worden geadresseerd. Een overzicht van mogelijke methoden en technieken voor het ontwikkelen van burger/patient/client/consument georiënteerde Blockchain-oplossingen in kaart te hebben, waarin human values worden gerespecteerd. Een agenda voor vervolgonderzoek op te stellen.