Validatie van een methode voor het vaststellen van allergie-inducerende eigenschappen van stoffen

Dit project is afgerond.

Het vraagstuk

Allergische reacties van de huid na blootstelling aan chemicaliën is een veelvoorkomend probleem en kan (onder andere) optreden tijdens beroepsuitoefening. Om dit risico te beperken worden stoffen getest op allergische eigenschappen, bijvoorbeeld ingrediënten in cosmetica. De huidige testmethode is een dierstudie waarbij dieren worden blootgesteld aan potentieel allergene stoffen, waarna er wordt gekeken naar de immunologische reacties in de dieren. Het testen van stoffen met behulp van een dierproef, ten behoeve van de cosmetica-industrie, is vanaf maart 2009 verboden. Om de huidige diertest te vervangen, is er binnen het EU project Sens-it-iv onderzoek gedaan om te komen tot een alternatieve teststrategie. Twee afzonderlijke in-vitro testen zijn binnen Sens-it-iv geïdentificeerd als meest veelbelovend als alternatief voor de dierstudie.

Hoe wordt het aangepakt?

Tijdens deze studie zijn de twee geïdentificeerde methoden gevalideerd in een zogenaamde prevalidatie-studie. Dit betekent dat 6 verschillende laboratoria uit Denemarken, Duitsland, Nederland en Italië de methoden hebben uitgetest. Hiervoor is een lijst van stoffen geblindeerd en getest met de twee verschillende methoden in alle labs, op dezelfde manier.

De resultaten van alle labs en alle testen zijn vervolgens met elkaar vergeleken waardoor we een idee hebben van de reproduceerbaarheid en de robuustheid van de testmethoden. Dit is belangrijk om uit te zoeken voor dit soort in-vitro methoden om uiteindelijk tot succesvolle implementatie van deze methoden te komen. Het is een manier om data te verzamelen over hoe goed een dergelijke test eigenlijk is, buiten het laboratorium die de methode heeft ontwikkeld.

Met wie wordt samengewerkt?

Lectoraat: Ing. Mieke Smits, Dr. Raymond Pieters, Dr. Cyrille Krul
Dr. Erwin Roggen, Prevalidation Manager, Novozymes, Denemarken 
Prof. Dr. Sue Gibbs, VU Medisch Centrum 
Dr. Emanuela Corsini, Universiteit van Milaan, Italië
Dr. Charlotte Bernard Madson, Deense Technische Universiteit, Denemarken
Dr. Janine Ezendam, Principal Investigator, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Dr. Robert Landsiedel, BASF, Duitsland

Wat is de waarde van het project?

Betrouwbare en robuuste methoden voor het vaststellen van veiligheid van stoffen leiden tot verminderd dierproefgebruik voor dit doeleinde. Deze studie is een voorbeeld van hoe een veelbelovende methode kan worden onderzocht op zijn uiteindelijke waarde. Het verhoogt de waarschijnlijkheid dat deze methode succesvol geïmplementeerd kan worden in een later stadium.

Looptijd

Afgerond. 4-1-2010 tot 12-1-2012

Subsidie

ZonMw, Dierproeven Begrensd III, 114011015
EU Sixth Framework Programme (FP6)
Integrated Project – Sens-it-iv, LSHBCT-2005-018681)

Innovative Testing in Life Sciences and Chemistry

Innovative Testing in Life Sciences and Chemistry

Over het lectoraat