Validatie van een activiteitenmonitor voor kinderen en jongeren met een chronische ziekte of fysieke beperking (promotieonderzoek)

Looptijd: 2013 -  2017
Betrokken lector: Harriët Wittink
Promovendus: Kristel Lankhorst

Maatschappelijke relevantie en relevantie voor het onderwijs

Met dit onderzoek wil het lectoraat een aanzet te geven tot de ontwikkeling van een kennistransfersysteem met de naam ‘Fit for the Future’, waarin bestaande kennis over fitheid en activiteit bij kinderen met een lichamelijke beperking wordt vertaald naar toepasbare kennis voor de kinder- en sportfysiotherapie. Daarnaast ontwikkelt het lectoraat nieuwe kennis over hoe fitheid en participatie in fysieke activiteit bij kinderen met een lichamelijke beperking gemeten en verbeterd kan worden.
Het lectoraat gaat meetinstrumenten ontwikkelen om fysieke activiteit bij kinderen met een lichamelijke beperking te meten.

Theoretisch kader

Veel kinder- en sportfysiotherapeuten vinden het belangrijk kinderen met een lichamelijke beperking meedoen aan in sport- en spelactiviteiten. Door deelname aan fysieke activiteit worden de motorische, cognitieve, sociale en emotionele ontwikkeling van het kind bevorderd. Daarnaast is fysieke activiteit ook essentieel voor een goede gezondheid. In de praktijk blijkt het niet alleen lastig om kinderen met een lichamelijke beperking actief te krijgen, maar vooral ook om ze daarna actief te houden. Er is de laatste jaren veel onderzoek gedaan naar fitheid, (sport)activiteit en psychosociale factoren die een rol spelen in het al dan niet actief zijn. Tegelijkertijd geven kinder- en sportfysiotherapeuten aan dat ze het overzicht  missen van wat er allemaal ontwikkeld is om een individueel behandeltraject voor kinderen met een lichamelijke beperking in te kunnen zetten, om de fysieke fitheid en fysieke activiteit van die kinderen te verbeteren.

Doelstelling

Het valideren van een activiteiten monitor voor kinderen en jongeren met een chronische ziekte of een fysieke beperking om fysieke activiteiten in kaart te brengen.

Implementatie

En het ontwikkelen van een activiteiten monitor welke toepasbaar is voor kinder- en sportfysiotherapeuten die werken met kinderen en jongeren met een chronische ziekte of fysieke beperking.

Samenwerking

Hogeschool Utrecht werkt binnen dit onderzoek samen met kinderfysiotherapeuten van het kinderbewegingscentrum van het Wilhelmina Kinderziekenhuis, de mytylscholen, revalidatiecentra, de 150 kinderfysiotherapiepraktijken verbonden met Stichting Fitkids en de beroepsvereniging de Nederlandse Vereniging voor Kinderfysiotherapie (NVFK), die ruim 1600 kinderfysiotherapiefysiotherapeuten in Nederland vertegenwoordigt, K-J projects, een bedrijf dat zich richt op activiteiten rondom beeldvorming over mensen met een beperking.
Vanuit Hogeschool Utrecht zijn de lectoraten Leefstijl en Gezondheid (lector dr. Harriet Wittink) en Digitale Architectuur (Lector dr. ing. Raymond Slot) betrokken. Andere betrokken kennispartners zijn het UMCU, afdeling Wilhelmina Kinderziekenhuis, en afdeling sportgeneeskunde, het kenniscentrum van Revalidatiecentrum de Hoogstraat en de afdelingen revalidatiegeneeskunde van het VUMC, het Erasmus MC en BOSK.
Dr. Janke de Groot, senior onderzoeker bij het Lectoraat Leefstijl en Gezondheid, is projectleider.
Het onderzoek wordt gefinancierd door SIA-RAAK PRO.

Co-promotoren

Dr. Janke de Groot
Dr. Tim Takken