Validatie en implementatie van een snelle- en kosteneffectieve analyse methode om kankerverwekkende effecten van stoffen te voorspellen

Looptijd: 2010-2013
Betrokken lectoren: Cyrille Krul, Raymond Pieters
Betrokken onderzoekers: Anne von Bergh, Danielle Fiechter, Marc Teunis
Betrokken opleidingen: Life Sciences, Biomolecular Research
Website project: Innovativetesting.nl

Doel en doelgroep

De huidige manier om de veiligheid van chemicaliën en nieuwe medicijnen te beoordelen is complex, tijdrovend, kostbaar en kost veel proefdieren. Daarom zijn er meer snelle methoden nodig, bijvoorbeeld om te bestuderen of een stof kanker veroorzaakt. Daarvoor worden veel proefdieren gebruikt. Er zijn wel geaccepteerde in vitro methoden maar die zijn omslachtig of slecht voorspellend, of leiden tot vervolgtesten in dieren.

Het doel van dit project was de geschiktheid en toepasbaarheid te bestuderen van een aantal veelbelovende menselijke cellijnen uitgerust met een reporter-gen. Indien een stof een verandering van betreffende genen veroorzaakt, wordt een lichtsignaal afgegeven. Dit kan makkelijk en snel gemeten worden. Met deze cellijnen kan getest worden of stoffen die schade veroorzaken aan het erfelijk materiaal (DNA) veroorzaken, danwel via een ander mechanisme tumoren induceren. Doel van het onderzoek was om uit te zoeken welke combinatie van cellijnen nodig is om zoveel mogelijk schadelijke stoffen te identificeren.

Relevantie voor de beroepspraktijk/maatschappelijke relevantie

Validatie van veelbelovende dierproefalternatieven is van belang voor de bruikbaarheid, voorspellende waarde en robuustheid van het alternatief. Voordat met een formele validatie gestart wordt is het wenselijk om de methode te testen in een (aantal) andere laboratoria dan het lab waar de methode ontwikkeld is. In deze studie is zo'n pre-validatie studie uitgevoerd. Het goed doorstaan van een pre-validatie studie geeft geen garanties, maar is een goede aanwijzing dat implementatie succesvol kan zijn.

Relevantie voor het onderwijs

Het project heeft bijgedragen aan diverse practica en theorie modelules van de Bacheloropleiding Life Sciences  

Consortium/projectpartners

  • University of Applied Sciences, Utrecht, The Netherlands (HU)
  • BioDetection Systems B.V., Amsterdam 
  • TNO
  • Adriaens Consulting B.V.

Resultaat/producten

Producten zijn:

  • Standaard procedures (assays) om toxischische effecten van stoffen te analyseren
  • Kennis over statische voorspellingsmodellen
  • Wetenschappelijke artikelen en een academisch proefschrift.
  • College materiaal voor diverse vakken in de Bacheloropleiding
  • Practicum materialen

Implementatie

Standaard procedures worden gedeeld met projectpartners.

Innovative Testing in Life Sciences and Chemistry

Innovative Testing in Life Sciences and Chemistry

Over het lectoraat