Validatie en implementatie van een snelle- en kosteneffectieve analyse methode om het effect van stoffen op DNA te voorspellen

Dit project is afgerond.

Het vraagstuk

De huidige manier om de veiligheid van chemicaliën en nieuwe medicijnen te beoordelen is complex, tijdrovend, kostbaar en kost veel proefdieren. Daarom zijn er meer snelle methoden nodig, bijvoorbeeld om te bestuderen of een stof kanker veroorzaakt. Daarvoor worden veel proefdieren gebruikt. Er zijn wel geaccepteerde in vitro methoden maar die zijn omslachtig of slecht voorspellend, of leiden tot vervolgtesten in dieren. 

Hoe wordt het aangepakt?

Het doel van dit project  is de geschiktheid en toepasbaarheid van een aantal veel belovende menselijke cellijnen die een zogenaamd reporter-gen dragen te bestuderen. Indien een stof een verandering aan de genen veroorzaakt, geven de cellen licht . Dit kunnen we makkelijk en snel meten. Met deze cellijnen kunnen stoffen worden gemeten die schade aan het erfelijk materiaal (DNA) veroorzaken, danwel via een ander mechanisme tumoren induceren. Doel van het onderzoek is  uit te zoeken welke combinatie van cellijnen nodig is om zoveel mogelijk schadelijke stoffen te meten.

Met wie wordt samengewerkt?

Lectoraat: Dr. Anne Von Bergh (huidig HAN), Dr. Marc Teunis
BioDetection Systems B.V., Amsterdam

Wat is de waarde van het project?

Validatie van veelbelovende dierproefalternatieven is van belang voor de bruikbaarheid, voorspellende waarde en robuustheid van het alternatief. Voordat met een formele validatie gestart wordt kan het wenselijk zijn om de methode te testen in een (aantal) andere laboratoria dan het lab waar de methode ontwikkeld is. In deze studie is zo'n pre-validatie studie uitgevoerd. Het goed doorstaan van een pre-validatie studie geeft geen garanties, maar is een goede aanwijzing dat implementatie succesvol kan zijn.

Looptijd

Afgerond. 6-1-2010 tot 1-1-2013

Subsidie

ZonMw, Dierproeven Begrensd III, 114011004

Innovative Testing in Life Sciences and Chemistry

Innovative Testing in Life Sciences and Chemistry

Over het lectoraat