Verantwoorde Belevingsgeoriënteerde Interactie op basis van Data-analyse (VERBIND)

Looptijd: 01/01/2018 - 01/10/2018   
Betrokken lectoraten: Digital Smart Services, Intelligent Data Systems, Human Experience & Media Design
Betrokken lector: dr. ir. Marlies van Steenbergen 
Betrokken onderzoekers: Marlies van Steenbergen, Ander de Keijzer, Roland Bijvank, Philippine Waisvisz, Aletta Smits 

Doel en doelgroep

In het project Verantwoorde Belevingsgeoriënteerde Interactie op basis van Data-analyse, kortweg VERBIND, wordt een framework ontwikkeld dat de integratie van verschillende data-analysetechnieken, vanuit een maatschappelijk verantwoorde houding, mogelijk maakt. Uniek aan het project is het multidisciplinaire karakter met deelname van uiteenlopende markt- en onderzoekspartijen. Het integratie framework dat binnen VERBIND wordt gecreëerd, is een eerste stap in een breder onderzoeksprogramma dat op basis van het integratie framework concrete instrumenten en werkwijzen ontwikkelt.

Relevantie voor de beroepspraktijk/maatschappelijke relevantie

VERBIND is een project van organisaties die samen een maatschappelijk verantwoord instrumentarium willen ontwikkelen voor het beter begrijpen en voorspellen van de klantreis om daarmee de dienstverlening te verbeteren.

Consortium/projectpartners

In het consortium zitten twee organisaties vanuit innovatieve dienstontwikkeling, vijf vanuit onderzoek en onderwijs en één vanuit dienstverlening, respectievelijk:

  • Hogeschool Utrecht
  • Saxion Hogeschool
  • Rijksuniversiteit Groningen
  • Technische Universiteit Eindhoven
  • Vrije Universiteit Amsterdam
  • Aegon
  • Data Kitchen
  • O&I

Cofinanciering 

KIEM

Resultaat/producten

Het resultaat van het project is een integratie framework dat de verschillende disciplines met elkaar verbindt en daarmee de kapstok biedt voor verdere initiatieven en deelonderzoeken. Hiermee wordt geborgd dat er een integrale body of knowledge wordt opgebouwd die grote maatschappelijke toegevoegde waarde heeft en gebruikt kan worden door de industrie bij het ontwerp van gepersonaliseerde producten en diensten.