Urban Energy: vraaggericht toegepast onderzoek

Het MKB (midden- en kleinbedrijf) heeft een belangrijke rol in de energietransitie. Product- en procesverbeteringen door en nieuwe producten van het MKB leiden tot betere energieprestaties. Deze betere energieprestaties in sectoren zoals de industrie en de bouw dragen zowel bij aan de concurrentiepositie als aan de klimaatdoelstellingen.

Extra innovatiekracht

Samenwerking met onderwijsinstellingen kan het MKB-bedrijf extra innovatiekracht bieden. Bijvoorbeeld door samen gerichte onderzoeks-, ontwikkel- en evaluatieprojecten uit te voeren. Op deze wijze ondersteunen onderzoekers bij onderwijsinstellingen en studenten het MKB met innoveren en dus ook met de (toekomstige) 'business'.

Betere samenwerking

Meer inzicht in de onderzoekssamenwerking tussen MKB en onderwijsinstellingen is gewenst. Daarmee is te bepalen hoe het MKB beter bediend kan worden door MKB-gericht onderzoek op het vlak van energie en duurzaamheid.

Uitvoering

Deze studie naar onderzoekssamenwerking tussen MKB en hogescholen is een opdracht van het Nationaal Lectorenplatform Urban Energy en de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). We doen dit onderzoek vanuit het Centre of Expertise Smart Sustainable Cities van de Hogeschool Utrecht en bureau Qeam en in samenwerking met de Topsector Energie en specifiek het TKI Urban Energy.

Lees het eindrapport.