UPACT: Systematic review of effective interventions

Looptijd: januari 2020 – juni 2020
Betrokken lector: dr. N. Bleijenberg RN
Betrokken onderzoekers: dr. J.M. de Man-van Ginkel RN, PhD kandidaat D.J.J. van Nimwegen MSc, Prof. dr. Lisette Schoonhoven (UMCU), Prof. dr. Anne Visser-Meily (UMCU)
Bijbehorend promotieonderzoek: Psychosociale zorg na beroerte (D.J.J. van Nimwegen)
Betrokken opleidingen: Bachelor Verpleegkunde

Doel en doelgroep

Het doel van dit onderzoek is vanuit de bestaande wetenschappelijke literatuur een overzicht maken van potentieel effectieve interventies voor psychosociale zorg bij stemmingsstoornissen na beroerte. Van deze interventies gaan we de verschillende interventie-ingrediënten dieper evalueren op hun effectiviteit voor psychosociale zorg bij stemmingsstoornissen. Hiermee zal in kaart worden gebracht welke onderdelen van deze interventies specifiek effectief zijn in het gebruik voor psychosociale zorg bij stemmingsstoornissen na beroerte.

Relevantie voor de beroepspraktijk/maatschappelijke relevantie

Veel mensen krijgen een beroerte en leven dagelijks met de gevolgen hiervan. Deze gevolgen kunnen onder andere stemmingsstoornissen zijn, zoals depressieve klachten en angst. In het verleden is onderzoek gedaan naar de effectiviteit van verschillende interventies om psychosociale problemen te identificeren, te voorkomen of te behandelen. Echter, tot nu toe is niet bekend wat deze interventies effectief maakt en welke onderdelen van deze interventies het meest effectief zijn. Daarom willen we in dit onderzoek voor de interventies die effectief blijken voor psychosociale problemen na beroerte inzicht krijgen in wat deze interventies effectief maakt, en welke specifieke onderdelen van deze interventies het meest effectief zijn.

Relevantie voor het onderwijs

Bevindingen van dit onderzoek over potentieel effectieve interventie-ingrediënten zullen worden gebruikt om het onderwijs voor verpleegkundigen en andere zorgprofessionals te verbeteren, door de resultaten op te nemen in het studieprogramma van de bachelor Verpleegkunde (Hogeschool Utrecht) en de master Verplegingswetenschap (Universiteit Utrecht). Daarnaast zullen docenten en studenten van deze opleidingen bij verschillende onderdelen van het project worden betrokken, bijvoorbeeld door een deel van het onderzoek uit te voeren als een verdieping of verbreding van hun kennis en ervaring c.q. als een verdieping of verbreding op het domein ‘onderzoekend vermogen’ in hun opleiding.

Consortium/projectpartners

Het project is een samenwerkingsverband tussen diverse partijen:

  • Hogeschool Utrecht
  • Verplegingswetenschap UMC Utrecht
  • Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht
  • Buitenlandse samenwerkingspartners

Resultaat/producten

De potentieel effectieve interventie-ingrediënten voor psychosociale zorg bij stemmingsstoornissen na beroerte die in deze studie geïdentificeerd worden zullen richting geven aan de opbouw en inhoud van het psychosociale zorgprogramma voor de stroke zorgketen gedurende het eerste jaar na een beroerte.  

Resultaten worden verwacht in juni 2020.

Implementatie

De resultaten van dit onderzoek zullen worden gebruikt om een blauwdruk te maken van een psychosociaal zorgprogramma voor de stroke zorgketen gedurende het eerste jaar na een beroerte. Dit zorgprogramma richt zich op het voorkomen en behandelen van klachten van stemmingsstoornissen, zoals depressie en angst. Bij het ontwerp van dit zorgprogramma nemen we  de toekomstige toepasbaarheid en relevantie in de reguliere zorg vanaf het eerste begin als uitgangspunt. Daarom ontwerpen we dit programma  in nauwe samenwerking met zowel patiënten met een beroerte als zorgverleners die in de hele stroke-zorgketen zorg verlenen aan deze patiënten.