UPACT: Stroke specific Patients Concerns Inventory (sPCI)

Looptijd: november 2018 – april 2019 
Betrokken lector: dr. N. Bleijenberg RN 
Betrokken onderzoekers: dr. J.M. de Man-van Ginkel RN, PhD kandidaat D.J.J. van Nimwegen MSc, Prof. dr. Lisette Schoonhoven (UMCU), Prof. dr. Anne Visser-Meily (UMCU) 
Bijbehorend promotieonderzoek: Psychosociale zorg na beroerte (D.J.J. van Nimwegen) 
Betrokken opleidingen: Bachelor Verpleegkunde

Doel en doelgroep

Het doel van dit onderzoek is in kaart brengen wat patiënten en zorgverleners vinden van het gebruik van de stroke specific Patient Concerns Inventory (sPCI) gedurende de behandeling of zorg voor herstel na beroerte om de zorgen van patiënten in kaart te brengen en te bespreken. Daarnaast willen we met dit onderzoek de clinical utility (bruikbaarheid) en face validity (validiteit) van het gebruik van de sPCI onderzoeken.

Relevantie voor de beroepspraktijk/maatschappelijke relevantie

Veel mensen krijgen een beroerte en leven dagelijks met de gevolgen hiervan. Na beroerte kunnen patiënten verschillende zorgen hebben. Uit eerder onderzoek blijkt dat deze zorgen niet altijd voldoende aandacht krijgen, vooral doordat zorgverleners focussen op fysiek herstel. De verwachting is echter wel dat het herstel na beroerte kan verbeteren als er meer aandacht wordt besteed aan opvattingen en zorgen van patiënten.

Met dit onderzoek willen we in kaart brengen of het gebruik van de sPCI tijdens consulten patiënten en zorgprofessionals kan ondersteunen in het bespreekbaar maken van zorgen over specifieke aspecten in het dagelijkse leven van patiënten na beroerte. Daarnaast willen we inzicht krijgen in of deze lijst alle aspecten bevat die voor patiënten belangrijk zijn in hun dagelijkse leven na een beroerte en of alle de items in de vragenlijst relevant zijn. 

Relevantie voor het onderwijs

Bevindingen van dit onderzoek zullen worden gebruikt om het onderwijs voor verpleegkundigen en andere zorgprofessionals te verbeteren, door de resultaten op te nemen in het studieprogramma van de bachelor Verpleegkunde (Hogeschool Utrecht) en de master Verplegingswetenschap (Universiteit Utrecht). Daarnaast zullen docenten en studenten van deze opleidingen bij verschillende onderdelen van het project worden betrokken, bijvoorbeeld door een deel van het onderzoek uit te voeren als een verdieping of verbreding van hun kennis en ervaring c.q. als een verdieping of verbreding op het domein ‘onderzoekend vermogen’ in hun opleiding.

Consortium/projectpartners

Het project is een samenwerkingsverband tussen diverse partijen:

  • Hogeschool Utrecht
  • Verplegingswetenschap UMC Utrecht
  • Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht
  • Buitenlandse samenwerkingspartners

Resultaat/producten

De resultaten over sPCI leveren een bruikbaar en valide instrument op om behoeften van patiënten in kaart te brengen en bespreekbaar te maken dat kan worden opgenomen in het psychosociale zorgprogramma voor de stroke zorgketen gedurende het eerste jaar na een beroerte. 

Resultaten worden verwacht in april 2019.

Implementatie

Als blijkt dat de sPCI valide en bruikbaar is om behoeften van patiënten in kaart te brengen en bespreekbaar te maken, kan de sPCI, naast het opnemen in het psychosociale zorgprogramma voor de stroke zorgketen gedurende het eerste jaar na een beroerte, worden geïmplementeerd  in de reguliere zorg en in toekomstig onderzoek.