Typologie onderzoek

Dit project is afgerond.

Doel en doelgroep

In opdracht van de HU-lectoren  doen wij onderzoek naar de verschillende soorten onderzoek  binnen de HU. Dit beschrijvende onderzoek geeft een overzicht van gehanteerde onderzoeksdesigns en –methoden, alsmede de motieven van onderzoekers om voor een bepaalde onderzoeksopzet te kiezen.

Resultaat

Er is een steekproef getrokken uit alle publicaties van de HU. Op dit moment vinden de analyses plaats van 123 gecodeerde publicaties. Ook zijn interviews gehouden met 15 onderzoekers.

Betrokken lector/onderzoekers

Daan Andriessen, lector
René Butter, onderzoeker
Lisette Munneke, onderzoeker
Martine Ganzevles, onderzoeker
Dan Greve, onderzoeker
Karien Hagemeijer, onderzoeker
Karlijn Karsten, onderzoeker
Irene van der Marel, onderzoeker
Jonas Moons, onderzoeker