Trainerskracht

Een coalitie van Hogeschool Utrecht, voetbalvereniging V.V. De Meern in Leidsche Rijn en de sportwelzijnsorganisatie Harten voor Sport is in 2014 het project Trainerskracht gestart. Bij dit project worden jongeren met passie voor sport (voetbal), maar met problemen op andere leefgebieden, zoals school of werk, opgeleid als trainer. Het doel is dat de jongeren een groei doormaken op die andere leefgebieden.

Samen met onder meer jongerenwerk, welzijnsinstellingen, scholen en gemeenten worden jongeren op outreachende wijze benadert om deel te nemen aan het project. In de eerste fase geven de jongeren voetbaltraining aan kinderen die op de wachtlijst staan van V.V. De Meern. Hierna worden de jongeren actief bij een andere vereniging, trainen ze een eigen team bij V.V. De Meern of zetten ze zich in bij de door Harten voor Sport georganiseerde activiteiten in verschillende buurten in Utrecht. De jongeren worden begeleidt door de combinatiefunctionaris van V.V. De Meern en door stagiaires van Hogeschool Utrecht.

Onderzoek

Het Lectoraat Participatie en Stedelijke Ontwikkeling onderzoekt de voortgang die de deelnemers tijdens dit project doorlopen. Hoe kan de kans op positieve uitkomsten worden vergroot? Welke eventuele drempels komen de betrokkenen in het project tegen? In hoeverre lukt het met dit project bij te dragen aan de inclusie van jongeren in de participatiesamenleving? De uitkomsten zijn interessant voor verschillende partijen, zoals V.V. De Meern en overige voetbalclubs en gemeenten. Denk daarbij aan vermindering van de wachtlijstproblematiek bij voetbalverenigingen in de stad Utrecht.

Bekijk het rapport 'Geeft trainerskracht kracht?'.

Contactpersoon

Contactpersoon is Eelco Koot.

Participatie en Stedelijke Ontwikkeling

Streetdance

Over het lectoraat

Studentonderzoeker

We zoeken jou!

Studenten kunnen binnen hun opleiding ervaring opdoen met onderzoek in de praktijk.

Word studentonderzoeker