To check or not to check: An exploratory study on source checking by Dutch journalists (2014)

Het checken van informatie is een van de kernactiviteiten van professionele journalistiek. Brits onderzoek (Davies, 2008; Lewis et al, 2008) liet zien dat er bij de kwaliteitsmedia 60 procent van de nieuwsverhalen regelrecht was overgeschreven van ongecheckte persberichten. De vraag is of journalisten die eigen verhalen (zoals achtergrondverhalen, followups etc.) maken die informatie voor hun verhalen wél verifiëren. Dat werd door middel van reconstructie interviews met 22 Nederlandse journalisten onderzocht. Op basis van analyses van het brongebruik in eigen werk werden journalisten geïnterviewde over de gevolgde werkwijze bij het verzamelen van informatie. Uit het onderzoek blijkt dat er ook bij de informatieverzameling voor eigen producties niet altijd gecheckt wordt. Selectief checken is de praktijk. Bij de beoordeling van de betrouwbaarheid van bronnen gaan journalisten af op hun ervaring en intuïtie. Daarnaast blijkt dat journalisten checken omzeilen en ontlopen. Als het lastig is om ongefundeerde meningen of bepaalde feiten te checken, wordt er bewust niet geparafraseerd, maar een quote gebruikt.       

Publicaties:

Diekerhof, Els & Bakker, Piet (2012). To check or not to check: An exploratory study on source checking by Dutch journalists. Journal of Applied Journalism & Media Studies, 1(2), 241-253.


Kwaliteitsjournalistiek in Digitale Transitie

Logo Jlab

Over het lectoraat