Themanummer ‘Logopedische behandeling bij dove kinderen met een cochleair implantaat’ van het vaktijdschrift Logopedie

Looptijd: najaar 2012 tot najaar 2013.

Maatschappelijke relevantie en relevantie voor het onderwijs

Dove kinderen en kinderen met (zeer) ernstige gehoorproblemen zijn door middel van een cochleair implantaat vaak in staat om tot een hoog niveau van spraakverstaan en gesproken taalontwikkeling te komen. Uit (promotie)onderzoeken van de afgelopen jaren is veel bekend geworden over de mogelijkheden en beperkingen van hun spraak- en taalontwikkeling. Met dit themanummer willen we deze theoretische kennis beschikbaar maken voor het optimaliseren van de logopedische behandeling van kinderen met een CI. Ook al profiteren dove kinderen van hun CI in de gesproken taalontwikkeling, onder andere doordat zij op steeds jongere leeftijd geïmplanteerd worden, logopedische behandeling en begeleiding blijkt in de praktijk nog altijd noodzakelijk. Kinderen met een CI die het regulier onderwijs bezoeken worden daarnaast vaak nog begeleid door een logopedist in de vrije vestiging. Juist bij deze logopedisten is er vraag naar ‘best practice’ voor het behandelen en/of de begeleiding van deze kinderen.

Doel en doelgroep

Logopedisten en andere professionals die werkzaam zijn met dove kinderen met een CI, bijvoorbeeld bij CI-teams, in het speciaal onderwijs en in de vrije vestiging.

Resultaat/producten

Themanummer van het vaktijdschrift Logopedie, verschenen in het najaar van 2013.

Implementatie

Artikelen uit het themanummer kunnen gebruikt worden in het onderwijs over Gehoor en Taal- en spraakontwikkeling op de bacheloropleiding Logopedie van de HU, evenals aan andere opleidingen Logopedie en aanverwante hbo-masters en universitaire opleidingen.

Projectpartners

Redactie vaktijdschrift Logopedie van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie

Logopedie: Participatie door Communicatie

Logopedie

Over het lectoraat