The internet of things en de Nest thermostaat

The Internet of Things bestaat uit apparaten die via het internet met elkaar verbonden zijn en met elkaar kunnen communiceren. Zoals tv’s, horloges en telefoons. Sinds september is de Nest thermostaat verkrijgbaar in Nederland. Deze ‘slimme thermostaat’ onthoudt de temperatuur die jij prettig vindt en zet de verwarming automatisch lager als je niet thuis bent. Daarnaast kan de Nest ook communiceren met andere apparaten. Bijvoorbeeld met je wasmachine, of met je Mercedes auto. De Nest krijgt een signaal van de auto en weet wanneer je thuis komt en zorgt ervoor dat je huis vast voorverwarmt. In dit project, dat in samenwerking met Greenberry wordt uitgevoerd, staat The Internet of Things bij mensen thuis centraal. Er wordt eerst onderzocht wat er allemaal mogelijk is. Welke apparaten kan je thuis op elkaar aansluiten? Welke combinaties zijn er mogelijk? Vervolgens wordt de focus gelegd op de Nest thermostaat. Eerst wordt gekeken wat de Nest precies is en welke toepassingen er voor bestaan. Zijn er vergelijkbare thermostaten? Met welke apparaten kan de Nest communiceren? Hoe werkt het precies? Vervolgens wordt onderzoek gedaan naar een toepassing voor in huis met de Nest (welke nieuwe business modellen zijn er te bedenken?).

Procesinnovatie en informatiesystemen

Procesinnovatie en informatiesystemen

Over het lectoraat