The Next Level @Crisis via Crossmedia

Looptijd

Februari 2013 – Februari 2015

Doel

Op basis van onder andere een literatuurstudie, interviews en case studies is het doel van dit project onder meer om een ‘crisis (context) diagnose instrument’ te ontwikkelen, dat professionals helpt beter in te spelen op online gesprekken rondom crisis.

Omschrijving

In het tweejarige onderzoeksproject #THE NEXT LEVEL @CRISIS VIA CROSSMEDIA doet Hogeschool Utrecht onderzoek naar crisiscommunicatie en veiligheid. Het project speelt in op een sterke behoefte bij communicatie-en veiligheidsadviseurs. Namelijk: hoe kan bij crisis beïnvloed door sociale media effectief vorm worden gegeven aan crisiscommunicatie en crisismanagement op basis van wetenschappelijke inzichten?

Naast de inhoud van veelvoorkomende argumenten op sociale media ook het gespreksproces onderzocht vanuit  een interactioneel perspectief. De aandacht gaat hierbij uit naar de manier waarop mensen met taal en interactie betekenis geven terwijl ze via sociale media communiceren. Met dit inzicht kunnen professionals die betrokken zijn bij crises signalen beter oppikken en in hun (communicatie) strategie beter aansluiten op het gesprek dat door de buitenwereld wordt gevoerd.

#The Next Level is een samenwerking tussen de lectoraten Crossmediale Communicatie in het Publieke Domein en Kennisanalyse Sociale Veiligheid.

Raadpleeg voor meer informatie www.nextlevel.hu.nl.

Crossmediale Communicatie in het Publieke Domein

Onderzoekers publab

Over het lectoraat

Kennisanalyse Sociale Veiligheid

Regie van veiligheid

Over het lectoraat