The Future Now

Project:               The Future Now
Betrokkenen:     Wouter Groot, Rogier Brussee, Erik Hekman, Peter de Groot, Caroline Maessen, Dick Swart, Karen Hilhorst
Looptijd:              februari 2013 – januari 2015
Doel:                    Onderzoeken hoe mediabedrijven kunnen anticiperen op de snel veranderende (cross)media-technologieën en
                             sociaalmaatschappelijke trends om hun eigen business impact in de toekomst veilig te stellen.

Omschrijving

The Future NowToekomstbestendige business modellen voor mediadiensten zijn lastig te ontwikkelen door het adembenemend tempo waarin de markt zich vernieuwt. Als ondernemer wil je weten welke concepten werken én standhouden. Ondernemers zijn continu op zoek naar het vergroten van het rendement op hun media-investeringen.

De vraag voor het programma The Future Now is ontstaan vanuit de vraag van mediaondernemers om ‘businesswise’ te kunnen innoveren; generieke businessmodellen en tools voor handen te hebben waarmee ze nieuwe diensten kunnen ontwikkelen die toekomstbestendig zijn. De vraag naar wat gaat werken, waarom en hoe speelt een terugkerende rol in de ontwikkeling van nieuwe mediadiensten. Al deze vragen zijn gebundeld in de centrale vraag van The Future Now:

Hoe kunnen mediabedrijven anticiperen op de snel veranderende (cross)media technologieën en sociaal-maatschappelijke trends om hun eigen business impact in de toekomst veilig te stellen?

Het project The Future Now bouwt onder andere voort op de ervaringen met de door IMMovator en hogescholen georganiseerde Media Future Week en geeft invulling aan de kennis- en innovatieagenda Creatieve industrie / Media&ICT waarin een lans wordt gebroken voor dienstenontwikkeling, samenhang en rendement van onderzoek.

In de uitvoering participeren mediabedrijven uit diverse regio’s in Nederland, negen hogescholen, IMMovator als netwerkorganisatie en twee kennisinstellingen. Vanuit de hogescholen nemen negen lectoraten deel met hun MKB-netwerk en diverse opleidingen, minoren en afstudeerders. Hogeschool Utrecht treedt op als penvoerder.

Kijk voor meer informatie op de projectsite van THEFUTURENOW.