Technologische interventie ter ondersteuning van therapietrouw bij dementie (MedGUIDE)

Looptijd: februari 2017 - juli 2019
Projectleiding: prof. dr. Helianthe Kort, lector Technologie voor Zorginnovaties
Projectteam: dr. Rob Heerdink, lector Innovatie van Zorgprocessen in de Farmacie, dr. Bas Steunenberg, Chantal Huisman, BSc, dr. Sigrid Vorrink
Projectassistent: Saïda de Vries

Maatschappelijke relevantie en relevantie voor het onderwijs

 • We worden allemaal steeds ouder, hierdoor krijgen steeds meer mensen te maken met leeftijdsgebonden ziekten. Medicijnen zijn vaak essentieel voor de behandeling van verschillende gezondheidsproblemen. In veel gevallen is er sprake van meerdere gezondheidsproblemen tegelijkertijd, waardoor het aantal voorgeschreven medicijnen hoog is. We spreken dan van polyfarmacie. Polyfarmacie en therapietrouw zijn al een probleem op zich, maar als er ook nog sprake is van dementie wordt het nog ingewikkelder.
 • Medicatie therapietrouw wordt in toenemende mate gezien als een belangrijk probleem voor de gezondheidzorg. Mensen met een geheugenstoornis zijn een hoog risico voor het niet naleven van hun medicatieregime. Onderzoek laat zien dat er behoefte is aan interventies die de therapietrouw ondersteunen en/of verbeteren.
 • Door het ontwikkelen van technologische interventie kunnen; mantelzorgers worden ondersteund;  kan de behoefte aan professionele hulp worden verminderd en kunnen kosten worden verminderd. Eveneens kan de veiligheid van thuiswonende mensen met dementie worden verhoogd.
 • Door het achterhalen van wensen en behoeften van thuiswonende mensen met dementie, mantelzorger, zorgprofessional en apotheker rondom polyfarmacie wordt een technologische interventie ontwikkeld.

Doel en doelgroep

 • Inzicht krijgen in de wensen en behoeften van mensen met dementie en hun mantelzorgers bij polyfarmacie als ook inzicht krijgen in de behoefte van zorgprofessionals en apothekers om mensen met dementie en hun mantelzorgers bij polyfarmacie te kunnen begeleiden.
 • Opstellen van ontwerpeisen voor een digitaal platform voor ondersteuning van mensen met dementie, mantelzorger, zorgprofessionals en apothekers.
 • Ondersteunen van langer thuis wonen van mensen met dementie, door ondersteunen van medicatie-inname, ontzien van de mantelzorger en vergroten van de veiligheid.

Resultaat/producten

Een digitaal platform, dat aansluit bij de wensen en behoeften van de eindgebruikers (mensen met dementie, zorgprofessionals, apothekers en mantelzorgers).
Implementatie
Leveren van een digitaal platform voor de ondersteuning van therapietrouw bij mensen met dementie in de thuissituatie.

Meer informatie

Bezoek de website MedGUIDE.

Projectpartners

Het consortium bestaat uit de volgende partijen:

 • Hogeschool Utrecht, Kenniscentrum Gezond en Duurzaam Leven, Lectoraat Technologie voor Zorginnovaties en Lectoraat Innovatie van Zorgprocessen in de Farmacie;
 • ConnectedCare, Nederland (Penvoerder);
 • Karde AS, Noorwegen;
 • Technical University of Cluj-Napoca, Roemenië;
 • Instituut Verantwoord Medicijngebruik, Nederland;
 • Materia Group, Cyprus;
 • Vigisense, Switzerland.

Financiering

Het project is onderdeel van het AAL Programma gesubsidieerd door de Europese Unie en met medewerking van Nationale Financiering Autoriteiten (ZonMw).  

AAL ProgrammeMedguideZonMw

Technologie voor Zorginnovaties

Over het lectoraat

Innovatie van Zorgprocessen in de Farmacie

Disseminatie van Farmaceutische Innovaties

Over het lectoraat