Technologie Thuis Nu! Woningaanpassingen voor zelfstandig wonende ouderen met dementie

Dr. ir. Joost van Hoof Eur Ing is in 2010 op dit onderzoek gepromoveerd.
Lees het proefschrift hier.

Maatschappelijke relevantie

Met de vergrijzing van de samenleving stijgt het aantal ouderen met dementie. Er zijn naar schatting wereldwijd 18 miljoen mensen met dementie, en dit aantal stijgt naar verwachting tot 34 miljoen in het jaar 2025. Van alle mensen met dementie heeft ongeveer 50 tot 70 procent de ziekte van Alzheimer.

Autonomie

Tegelijkertijd is er een duidelijke maatschappelijke trend tot uitstel van langdurige zorg, het verminderen van belasting van familie- en mantelzorg, en het stimuleren van zelfstandig wonen als strategie voor het behoud van autonomie, zelfredzaamheid en kwaliteit van leven.

Bouwkundig en technologisch

Dementie werpt grote belemmeringen op bij het ontwerp van geschikte woningen, zowel bouwkundig als technologisch. Dit heeft gevolgen voor het langer zelfstandig kunnen wonen. Bestaande kennis op dit gebied kan het beste worden gezien als een poging tot het op gang brengen en het verdiepen van de discussie over dementie en ontwerp. Bestaande kennis is vooral een uitgebreide verzameling hypothesen die verdere implementatie, herinterpretatie en validatie behoeven.

Dit onderzoek wilde een bijdrage leveren aan het ondersteunen van langer zelfstandig thuis wonen voor ouderen met dementie en zodat zij de vraag naar langdurige zorg kunnen uitstellen.

Vraagstelling

Welke maatregelen gerelateerd aan de technologische woonomgeving zijn er om ouderen met dementie en hun naasten te ondersteunen bij het langer zelfstandig thuis wonen, en hoe kunnen deze maatregelen ingezet worden?

In dit promotieonderzoek is onderzocht:

  • hoe ouderen met dementie wonen en hoe dit op beleidsniveau wordt ondersteund;
  • het ontwerp van de woonomgeving;
  • het binnenmilieu en gebouwinstallaties;
  • technologie voor ouderen met dementie in de context van langer zelfstandig thuis blijven wonen.

Promotoren

  • 1e promotor: prof. ir. P.G.S. Rutten, Technische Universiteit Eindhoven
  • 2e promotor: prof. dr. Mia Duijnstee, Directeur Academie Gezondheidszorg Utrecht (UU) en Lector Familiezorg (HU)
  • Copromotor: dr. Helianthe Kort, lector Technologie voor Zorginnovaties (HU)

Technologie voor Zorginnovaties

Over het lectoraat